Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza a návrh informačního systému pro společnost Elegis s.r.o. 

  Černý, Ondřej
  Tato práce obsahuje analýzu procesů společnosti, jimi kladené nároky na funkční podporu informačním systémem a analýzu současného stavu informačního systému. Na základě těchto analýz jsou zde navrhovány změny v procesech ...
 • Komplexní přístup k řešení systému nakládání s odpady s využitím recyklačních strojů 

  Černý, Ondřej
  Tato práce má za úkol popsat a zhodnotit současný stav odpadového hospodářství, jak v ČR, tak komplexně v porovnání s EU. Jedním z jejich cílů je také poukázat na stále se zvyšující množství odpadů, které lidé neustále ...
 • Měření rychlosti pohybu jachty 

  Černý, Ondřej
  Práce pojednává o měření rychlosti pohybu jachty a rychlosti větru. Pro měření je použit GPS modul a miskový anemometr. Je zde podrobně rozebrán postup a stavba elektronického zařízení, které zpracovává příchozí data ...
 • Náklady na jednotlivé fáze životního cyklu objektu 

  Černý, Ondřej
  Bakalářská práce se věnuje stanovení nákladů v jednotlivých fázích životního cyklu objektu. Jde o velice široké téma zachycující mnoho tematických celků. Teoretická část se zabývá stavebním objektem obecně, náklady na ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Černý, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na posouzení informačního systému společnosti a jeho řízení. Toto posouzení je zpracováno na základě analýz efektivnosti a vyladěnosti jednotlivých částí informačního systému. Výsledky těchto analýz ...
 • Regulace napětí v distribučních sítích s FVE řízením střídačů 

  Černý, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá způsoby, jak pomocí střídačů fotovoltaických elektráren regulovat napětí v distribučních sítích nízkého napětí. Oproti současnému stavu, kdy střídače dodávají pouze činný výkon, zkoumá způsob, ...
 • Stanovení druhé viskozity kapaliny z měřených tlakových pulsací. 

  Černý, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problémem stanovení druhé viskozity kapaliny a rychlosti zvuku při různém průtoku kapaliny v trubici z naměřených tlakových pulsací vyvolaných membránovým pulsátorem. Při řešení je použit model ...