Now showing items 1-11 of 11

 • HPV pro městský provoz a seniory 

  Černý, Pavel
  Obsahem této diplomové práce je konstrukční návrh vozidla poháněného lidskou silou určeného pro jízdu po městě se zaměřením na seniory. Zabývá se problematikou kola v městském provozu a hodnotí konstrukci moderních městských ...
 • Interpolace sekvence snímků 

  Černý, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou interpolace sekvence obrázků mezi dvěma klíčovými snímky. Hlavním cílem je návrh a implementace aplikace, která provádí interpolaci pomocí odhadu optického toku Farnebäck metodou. Aplikace ...
 • Kompozit s vysokým podílem druhotných surovin a taveného čediče 

  Černý, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na vývoj nového kompozitu do kanalizačních stok na bázi vhodných kombinací pojiv a plniv, zejména s využitím druhotných surovin. Kompozit by měl nahradit svými vlastnostmi odlévané čedičové ...
 • Mostní nadjezd přes dálnici 

  Černý, Pavel
  Tématem diplomové práce je podrobný návrh nosné konstrukce mostu. Jsou vypracovány tři varianty přemostění. Konstrukce je navržena jako jednotrámový most o 7 polích celkové délky 200~metrů. Výpočet účinků zatížení je ...
 • Prednasky.com - systém pro automatické zpracování přednášek 

  Černý, Pavel
  Cílem této práce je vytvoření systému pro automatizované zpracování videí z přednášek. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. Bash Framework, který je tvořen z několika oddělených atomických úloh. Na jeho vstupu je video, ...
 • Principy činnosti a konstrukce systémů pro elektronické řízení pohybu vozidla. 

  Černý, Pavel
  Tato práce poskytuje přehled základních elektronických asistenčních systémů se zaměřením na aktivní bezpečnost. Centrem zájmu této práce je protiblokovací brzdový systém (ABS), protiprokluzový systém (ASR) a systém jízdní ...
 • Rámový most o jednom poli 

  Černý, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je návrh mostu přes řeku. Byly vypracovány tři varianty přemostění. Konstrukce byla navržena jako rámový most o jednom poli s rozpětím 24,0 m. Výpočet účinků zatížení je proveden v progamu Scia ...
 • Tepelné a světelné poměry u automobilového světelného zdroje nové generace 

  Zachar, Martin
  Táto práca sa zaoberá automobilovými svetlometmi, so zameraním na rozloženie tepelného poľa a jeho vplyvu na tepelné namáhanie materiálu, rozoberá ich históriu, druhy a v súčastnosti prebiehajúci vývoj. Práca v krátkosti ...
 • Vliv akumulace na provoz distribuční sítě 

  Jestřáb, Tomáš
  Tato diplomová práce v úvodu seznamuje čtenáře s možnými druhy akumulačních technologií elektrické energie, jejich vzájemným srovnáním a využitím. Po uvedení do problematiky navazuje popisem jednotlivých technologií a ...
 • Výpočet spolehlivostních ukazatelů části distribuční sítě E-ON ČR 

  Girga, Eduard
  Cílem této diplomové práce je výpočet a analýza spolehlivostních ukazatelů distribuční sítě společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. na území jižní Moravy (oblast bývalé Jihomoravské energetiky) pro období jednoho roku, ...
 • Zpřístupnění obrazu z IP kamer v prohlížeči 

  Černý, Pavel
  Cílem práce je zpřístupnit živý obraz z IP kamer vybraným uživatelům bez nutnosti instalace speciálního klientského software - pouze za použití webového prohlížeče. Řešení bylo dosaženo použitím programů FFmpeg (zajišťuje ...