Now showing items 1-3 of 3

 • Budování klientského centra v Olomouci 

  Černý, Radoslav
  Diplomová práce si klade za úkol navrhnout nejefektivnější způsob budování klientských center společnosti Partners v České republice. Cílem této práce je navrhnout klientské centrum v Olomouci a současně položit vzor tomu, ...
 • Návrh vhodného životního pojištění pro zaměstnance společnosti ABC, s.r.o. 

  Chromá, Zuzana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku životního pojištění a její praktickou aplikaci pro zaměstnance vybraného podnikatelského subjektu. Obsahem práce je analýza nabídky komerčních pojišťoven v oblasti investičního ...
 • Vybudování efektivního Competitive intelligence systému v společnosti XXX 

  Michalko, Miroslav
  Tato diplomová práce vychází z předpokladu potřeby konkurenčního zpravodajství jako systému sběru, analýzy a vyhodnocovaní informací o konkurenci, sledující získání konkurenční výhody. Práce si klade za cíl zanalyzovat ...