Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na zefektivnění výroby strojírenského dílu 

    Černický, Martin
    Diplomová práce pojednává o obrábění hřídele ve společnosti Decoleta, a.s. za účelem návrhu zefektivnění výroby. První část diplomové práce je zaměřena na popis činnosti firmy a rozbor použitých technologií třískového ...
  • Nedestruktivní metody kontroly svarových spojů 

    Černický, Martin
    Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru strojírenství předkládá rešerši současných metod nedestruktivní kontroly svaru. Na základě literární studie problematiky nedestruktivních metod kontroly svarových spojů ...