Now showing items 1-2 of 2

  • Mechatronické systémy nákladních vozidel 

    Černošek, Jiří
    Bakalářská práce se zabývá současnými mechatronickými systémy používanými u nákladních automobilů. V první části jsou popsány základní principy mechatronických systémů a komponenty, ze kterých se skládají. Druhá část uvádí ...
  • Svarky v technické dokumentaci 

    Černošek, Jiří
    Předložená bakalářská práce se zaměřuje na současný stav poznání v oblasti tvorby technické dokumentace svarků. Popisuje jednotlivé způsoby svařování společně se základními typy značení a nejdůležitějšími pravidly, která ...