Now showing items 1-4 of 4

 • Diagnostika vozovky a návrh opravy 

  Černoch, Adam
  V textu je uveden záznam o provedení vizuální prohlídky vybraného úseku v městě Luhačovice. Do formuláře byly zakresleny poruchy vozovky, určeny jejich plochy a délky. Dále je popsáno zhodnocení a příčina vzniku porušení. ...
 • Smluvní podmínky FIDIC v projektovém řízení staveb 

  Kočíbová, Markéta
  Diplomová práce se zaměřuje na smluvní podmínky FIDIC v projektovém řízení. Konkrétně na zpracování časových rezerv v harmonogramu projektu. Cílem diplomové práce je odpovědět na otázky spojené s časovými rezervami. Kdo ...
 • Vybrané způsoby zlepšení orientace řidiče v dopravním prostoru 

  Černoch, Adam
  Cílem diplomové práce je najít vhodná opatření, která povedou ke zlepšení orientace řidiče v dopravním prostoru a tím ke snížení nehodovosti v dané lokalitě. V teoretické části jsou popsány dopravní průzkumy, které souvisí ...
 • Vyhodnocování dopravního hluku a jeho modelování 

  Černoch, Adam
  Úkolem diplomové práce je seznámení s problematikou dopravního hluku, se zaměřením na hluk ze silniční dopravy. Je zde popsáno, co je to hluk, jak vzniká, jeho zdroje a jaké existují metody jeho měření. Dále jsou uvedena ...