Now showing items 1-20 of 94

 • Akcelerace neuronové sítě pro jazykové modelování 

  Labaš, Dominik
  Táto práca sa zaoberá akceleráciou neurónovej siete pre jazykové modelovanie. Cieľom práce je optimalizovať model doprednej neurónovej siete. Pri urýchľovaní neurónovej siete sme využili zmenu aktivačnej funkcie, predpočítanie ...
 • Algoritmické obchodování na burze s využitím genetických algoritmů 

  Červíček, Karel
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica} Obchodování na burze ve spojení s automatizací je široce probírané téma. Snahou této práce je posoudit využití optimalizačních metod a prostředků strojového ...
 • Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí 

  Šeda, Jan
  Určení vývoje ceny na světových trzích je aktuální problematikou, která v posledních dekádách nabývá na významu. Důležitou roli v tom sehrává rozvoj výpočetní techniky. V této práci je navržen mechanizmus pro predikci ...
 • Analyzátor signálu založený na DVB-T USB tuneru 

  Belica, Martin
  Táto práca sa zaoberá problematikou detekcie a analyzovania rádiových signálov pomocou DVB-T USB tunera. Na analýzu signálu je nutné najprv nejaký signál zachytiť, v tomto prípade pomocou USB tunera. Následne je možné nad ...
 • Analýza a klasifikace dat ze snímače mozkové aktivity 

  Jileček, Jan
  V této práci zkoumám snímač mozkové aktivity OpenBCI Ultracortex IV EEG ve formě headsetu, problematiku nahrávání EEG dat, neurofeedbacku a metody strojového učení z nasbíraných dat mozkové aktivity sensorimotorické části ...
 • Analýza audio signálu v reálném čase 

  Řezáč, Martin
  Cílem této práce je vytvořit program, který bude schopen na základě příchozích audio vzorků rozpoznávat v reálném čase základní frekvenci tónu, na základě určené frekvence vytvářet MIDI informace a ty posílat na zvolené ...
 • Assistance and Information System for Blind People 

  Hnilica, David
  Tato práce řeší problém implementace asistenčního systému pro podporu zrakově postižených osob v prostředcích hromadné dopravy. Jelikož se jedná pouze o část většího celku (projektu RAMPE), není v této práci pokryta celá ...
 • Automatic Speech Recognition System Continually Improving Based on Subtitled Speech Data 

  Kocour, Martin
  V dnešnej dobe systémy rozpoznávania reči s veľkým slovníkom dosahujú pomerne vysoké presnosti. Za ich výsledkami však často stoja desiatky ba až stovky hodín manuálne oanotovaných trénovacích dát. Takéto dáta sú často ...
 • Automatická tvorba korpusů 

  Šantavý, Marek
  Obsahem práce je představení způsobu formátování a značkování textových dat korpusu. Nad vhodně reprezentovanými dokumenty vytváří vrstvu pro jejich vzájemné porovnání s cílem určení míry podobnosti mezi nimi. Nástroje, ...
 • Automatická tvorba paralelního korpusu z titulků k filmům 

  Straňák, Marek
  Táto práca sa zaoberá tvorbou paralelného korpusu, ktorého zdrojom sú filmové titulky. Konkrétne sa jedná o zarovnanie českých a anglických viet s využitím slovníkov a morfologických analyzátorov, prípadne zarovnanie ...
 • Automatická tvorba rejstříku publikace 

  Strachota, Tomáš
  Tato práce si klade za cíl prozkoumat možnosti běžných metod automatického zpracování jazyka a vytvořit prototyp systému, který bude schopen automaticky generovat rejstříky. Systém bude vyzkoušen na testovacích datech a ...
 • Automatická tvorba varhanní předehry k církevním písním 

  Maňák, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou automatické tvorby varhanních předeher k církevním písním z teoretického i praktického hlediska. Varhanní předehra je krátký úvod k liturgickému zpěvu. Vzhledem k tomu, že ji ...
 • Automatické generování šipek pro DDR 

  Skála, František
  Cílem této práce je navržení metod vhodných pro automatickou tvorbu souborů šipek z hudebních souborů k taneční počítačové hře DDR. Tento problém je rozdělen na dvě hlavní fáze - detekci beatů, tedy stanovení tempa písničky, ...
 • Automatické hledání vazeb mezi částmi audiovizuálních dokumentů 

  Sychra, Marek
  Tato práce se zabývá tématem hledání tématu v textu. Konkrétně hledání spojitostí mezi krátkými texty a hledání hranic jednotlivých částí stejného tématu v jednom hlavním textu. Hlavní motivací výzkumu bylo zavedení do ...
 • Automatické skládaní klasické hudby 

  Majer, Marek
  Tato práce pojednává o používání rekurentních neuronových sítí pro vytváření klasické klavírní hudby. Jsou zde popsány jednotlivé možnosti nastavení modelu, způsob práce s daty a výsledky získané ze studia rekurentních ...
 • Automatické značkování prezentací 

  Huška, Michal
  Tato práce se zabývá vývojem aplikace na mobilní zařízení se systémem Windows Mobile. Úkolem aplikace je s využitím vestavěné kamery snímat plátno s probíhající prezentací a ukládat časové značky, informující o změně slajdu ...
 • AutoRapper - Automatic Alignment of Speech with a Rhythm 

  Poliak, Sebastián
  Tato práce popisuje návrh a implementaci aplikace, která automaticky převádí vstupní řeč na rap. Tento proces je založen na zarovnání řeči s rytmem, které je dosaženo pomocí rozpoznávání fonémù, slabikování a časové ...
 • Bezeztrátové kódování řeči z mikrofonního pole 

  Myška, David
  Tato bakalářská práce se zabývá bezeztrátovým kódování řečových signálů z mikrofonních polích. Uvádí popis metod použitých v referenčním kodeku FLAC a jejich obměny pro zvýšení komprese pro signály z mikrofonních polí. ...
 • Chatbot pro vyhledávání informací 

  Ďurista, Michal
  Pojem ''chatbot'' je v dnešnej dobe umelej inteligencie veľmi populárny výraz. Chatbotov vidno stále viac a viac v biznis riešeniach dnešných firiem. Hlavným cieľom práce je vytvoriť algoritmus, ktorý je schopný vyťahovať ...
 • Codec Detection from Speech 

  Jon, Josef
  Tato práce se zabývá detekcí kodeků z komprimovaného řečového signálu. Cílem bylo zjistit, jaké charakteristiky rozlišují jednotlivé kodeky a následně vytvořit prostředí vhodné pro experimenty s různými typy a konfiguracemi ...