Now showing items 1-2 of 2

  • Studie operativního řízení výroby ve vybrané firmě 

    Černohousová, Pavla
    Tato práce se zabývá studií operativního řízení výroby, konkrétně divize lisovny plastů. Studie analyzuje současný stav operativního řízení výroby a především se zaměřuje na materiálový a informační tok. Na základě výsledků ...
  • Zkoušky tvrdosti a jejich aplikace v oblasti strojírenské produkce. 

    Černohousová, Pavla
    Cílem této bakalářské práce je v první teoretické části přehledně popsat vývoj, druhy a základní principy zkoušek tvrdosti. V praktické části jsou některé tyto zkoušky aplikovány na shromážděné vzorky. Dosažené výsledky ...