Now showing items 1-1 of 1

  • Koncentrátory napětí v leteckých konstrukcích 

    Černota, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá významnými koncentrátory napětí na skládaných leteckých konstrukcích vyrobených z kovových materiálů. Vytváří přehled nejvýznamnějších vrubů a jejich vlivu na únavovou životnost. Dále uvádí ...