Now showing items 1-2 of 2

  • Koncentrátory napětí v leteckých konstrukcích 

    Černota, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá významnými koncentrátory napětí na skládaných leteckých konstrukcích vyrobených z kovových materiálů. Vytváří přehled nejvýznamnějších vrubů a jejich vlivu na únavovou životnost. Dále uvádí ...
  • Využití prostředí Matlab Simulink při výuce Mechaniky letu II 

    Černota, Jiří
    Tato diplomová práce se zabývá využitím softwaru Matlab Simulink při výuce předmětu Mechanika letu II. Pro účely této práce bylo vytvořeno uživatelské prostředí umožňující výpočet aerodynamických derivací a matic stavového ...