Now showing items 1-1 of 1

  • Rozšíření portfolia služeb Möller, s.r.o. 

    Zapletalová, Pavlína
    Bakalářská práce pojednává o rozšíření nabídky služeb firmy Möller, s.r.o. První část se věnuje teoretickým poznatkům souvisejících se službami, analýzou firmy a plánování výnosů a nákladů a investicím nehmotného charakteru. ...