Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza řídicích procedur v sítích EPS-IMS 

  Šubrt, Jan
  Diplomová práce je zaměřená na řídící procedury v síti EPS a IMS. Nejprve jsou popsány jednotlivé systémy EPS a IMS. V další části práce je probrána teorie řídích procedur v síti EPS, jako jsou inspekce rádiového prostředí, ...
 • Android aplikace pro měření uživatelské spokojenosti s mobilní datovou službou 

  Kunc, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou uživatelské spokojenosti s mobilní datovou službou. V práci jsou v tomto kontextu rozebrány pojmy Quality of Service, Quality of Experience a Crowdsourcing. Dále se práce soustředí ...
 • Framework pro tvorbu testů 

  Havelka, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem WPF aplikace určené k tvorbě, vyhodnocování a průchodu testů v prostředí .NET frameworku. Zdrojové kódy jsou psány v jazyce C# . První část práce se zabývá teoretickým popisem vývojového prostředí ...
 • Mobilní aplikace pro predikci subjektivní kvality zážitku s datovou službou 

  Červenák, Rastislav
  Práca sa zaoberá problematikou užívateľskej spokojnosti s dátovou mobilnou službou. Hlavná čast je venovaná vývoju mobilnej aplikácie, ktorá zabezpečuje testovanie para- metrov siete, ktoré vyhodnocuje a pomocou online ...
 • Rozpoznávání lidské aktivity s pomocí senzorů v chytrém telefonu 

  Novák, Andrej
  Nárast používateľov mobilných “inteligentných” telefónov neustále narastá a spolu s tým aj dopyt po automatizácií a využití čo najviac ponúkaných aspektov telefónu či už v oblasti medicíny (zdravotná starostlivosť a dohľad) ...
 • Serverová aplikace pro zpracování dat z databáze MySQL a jejich interpretaci 

  Gardian, Ján
  Diplomová práca je o vytvorení serverovej aplikácie, ktorá spracuje a interpretuje dáta z databázy. Cieľom takejto aplikácie je dokázať spracovať veľký počet požiadavkou v reálnom čase. Poskytnutá databáza, s ktorou aplikácia ...
 • Virtuální privátní sítě na bázi technologie MPLS 

  Daněk, Michal
  Diplomová práce se zabývá architekturou sítě na bázi technologie multiprotokolového přepojování podle návěští (MPLS). Dále její využití pro bodové či více bodové spoje ať už na úrovni síťové nebo spojové vrstvy. Praktická ...
 • Využití solární energie pro napájení bezdrátových uzlů 

  Červenák, Rastislav
  Práca tvorí zhrnutie problematiky zariadenia MSP430 eZ430-RF2500H. Zaoberá sa rie- šením spotreby jeho jednotlivých častí a problematikou napájania modulov pomocou solárnej energie. Výstupom je meranie intenzity signálu v ...
 • Webová aplikace pro subjektivní hodnocení streamováného videa 

  Lipa, Matúš
  Táto práca sa zaoberá vytvorením webovej aplikácie pre subjektívne hodnotenie streamovaného videa a častí k tomu potrebných. Popísané sú techniky streamovania od jednoduchých klasických techník až po adaptívne techniky. ...