Now showing items 1-2 of 2

  • Metody řešení vlivu optické disperze na stávajících optických sítích 

    Červenka, Dušan
    Tato práce pojednává o problému optických disperzí na stávajících trasách. V úvodu rozebírá jednotlivé vlastnosti a vliv chromatické a polarizační vidové disperze PMD, jednotlivé měřící metody těchto disperzí a jejich ...
  • Širokopásmové antény pro měření EMC 

    Červenka, Dušan
    Tato bakalářská práce pojednává o problému Širokopásmových antén pro měření EMC ve frekvenčním rozsahu 30 – 2000MHz. Jsou zde nastíněna různá řešení a základní modifikace antén. Výsledná anténa je logaritmicko-periodická. ...