Now showing items 1-4 of 4

 • Povrchová analýza nanokompozitu xGnP/PEI 

  Červenka, Jiří
  Tato Diplomová práce se zabývá povrchovou analýzou nanokompozitní folie polyetherimidu (PEI) vyztuženého exfoliovanými grafitickými nanodestičkami (xGnP). Analyzovány byly take vzorky nevyztužené PEI folie a samostatné ...
 • Škodlivé látky v odpadních vodách laboratoří 

  Červenka, Jiří
  Rtuť je velmi závažným polutantem. Je obsažena ve všech složkách životního prostředí. Pro její analýzu je vynaloženo mnoho úsilí. Jelikož rtuť patří mezi nebezpečné látky, její množství je limitováno nejen pro životní ...
 • Tvorba nanostruktur a nanosoučástek pro oblast nanoelektroniky a spintroniky 

  Lišková, Zuzana
  Práce pojednává o vytváření grafenových nanostruktur a jejich aplikacích při měření transportních vlastností grafenu. Na vyrobených exfoliovaných šupinkách grafenu, CVD grafenových vrstvách a zrnech jsou vytvářeny kontakty ...
 • Vliv přísad redukujících smrštění na reologické vlastnosti vysokopevnostního betonu 

  Červenka, Jiří
  Diplomová práce zkoumá vliv přísad redukujících smrštění na reologické vlastnosti vysokopevnostního betonu. První část je zaměřena na vysokopevnostní betony po stránce jejich složení a vlastností. Druhá část obsahuje ...