Now showing items 1-5 of 5

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Červenka, Ondřej
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci podniku Lukrom, spol. s r.o. na základě vybraných metod finanční analýzy. Pro finanční analýzu byly použity podniková data z období 2006 – 2008. Diplomová práce předkládá návrhy ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hanzlík, Tomáš
  Cílem diplomové práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na jejich řešení“ je zhodnocení podniku za použití vybraných metod finanční analýzy v letech 2006 - 2010. V diplomové práci jsou předloženy návrhy vedoucí ...
 • Použití bezpilotních letounů v průmyslu a jejich porovnání s běžnými metodami 

  Červenka, Ondřej
  Cílem diplomové práce je návrh použití bezpilotních letounů v průmyslu a jejich následné porovnání s doposud používanými metodami. V úvodní části se práce zabývá historií a vývojem bezpilotních letounů. Dále teorií, která ...
 • Rozvoj obchodních aktivit firmy 

  Červenka, Ondřej
  Bakalářská práce - Rozvoj obchodních aktivit firmy - analyzuje současný stav podniku. Dále pojednává o vlivech vnitřního a vnějšího okolí, které působí na podnikatelské činnosti. Z analýzy vnitřního a vnějšího okolí jsou ...
 • Systém řízení letových charakteristik autonomního dronu 

  Červenka, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je sestavení dronu a následná implementace bezpečnostního opatření při ztrátě signálu z RC vysílače a stabilizace v prostoru pomocí GPS a dostupných senzorů. Práce se postupně zabývá historií a vývojem ...