Now showing items 1-20 of 34

 • Analýza geolokačních databází 

  Zima, Štefan
  Táto práca je zameraná na získavanie a analýzu dát z komerčných geolokačných databáz. Teoretická časť rozoberá techniky geolokácie na základe IP adries, stručne popisuje jednotlivé komerčné databázy a prístup k ich geolokačným ...
 • Analýza multicastových protokolů pro WSN 

  Krajíček, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou multicastového přenosu v bezdrátové síti ZigBee a implementací příslušných protokolů do prostředí MATLAB, dále realizací multicastového přenosu dat, následným vyhodnocením energetické ...
 • Bezdrátová IP kamera s Raspberry Pi 

  Sidor, Peter
  Táto práca sa zaoberá návrhom a výrobou prídavného modulu pre Raspeberry Pi a optimalizáciou efektivity napájania celého zariadenia. Taktiež sa zaoberá zrýchlením operačného systému, ktorý bude využívať celé zariadenie. V ...
 • Bezdrátový mesh protokol pro FreeRTOS 

  Horák, Martin
  Bakalářská práce si klade za cíl v teoretické části představit princip fungování mesh sítí, jejich praktického využití, stručnému představení mesh protokolu a standartu 802.15.4. Dále představuje operační systémy reálného ...
 • Distribuované aplikace s využitím frameworku Windows Communication Foundation 

  Kišac, Matej
  Táto práca sa zaoberá distribuovanými aplikáciami a technológiou WCF. V prvej časti práce sa prostredníctvom teórie oboznamujeme s vlastnosťami distribuovaných systémov a ich základnými modelmi. Ďalšia časť je venovaná ...
 • Domácí meteostanice využívající Raspberry Pi 

  Špringer, Radek
  Cílem této bakalářské práce je navržení a vytvoření domácí meteostanice s využitím platformy \raspi{}. Meteostanice je členěna na výpočetní a senzorovou část. Senzorová část meteostanice je realizována bezdrátovým modulem, ...
 • Energetická náročnost IPv6 v bezdrátových senzorových sítích 

  Kladiva, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá bezdrátovými senzorovými sítěmi z pohledu energetické náročnosti IPv6. Obsahuje popis bezdrátových senzorových sítí, rozbor senzorového uzlu a protokolu 6LoWPAN a IPv6. Další část se zaměřuje ...
 • Energetická náročnost lokalizačních algoritmů 

  Maňák, Jiří
  Tato práce pojednává o jednotlivých lokalizačních technikách pro bezdrátové senzorové sítě se zaměřením na bezkotevní lokalizační algoritmus od autorů G. Jianquan a Z. Wei. Popisuje dostupné simulační nástroje pracující ...
 • Energeticky efektivní zpracování dat na uzlech bezdrátové senzorové sítě 

  Červenka, Vladimír
  Tato práce se soustředí na energetickou efektivitu dílčích aspektů při zpracování dat na uzlech bezdrátové senzorové sítě (WSN) a snaží se nalézt cesty pro další snížení spotřeby energie pro výpočetně náročné aplikace WSN. ...
 • Implementace nástroje Honeypot pro sledování a analýzu síťových útoků 

  Němeček, Ladislav
  Náplní této práce je popis a rozdělení škodlivého software. Rozebrány jsou způsoby síťových útoků a ochrana proti nim. Popisuje také, jak útoky detekovat a analyzovat pomocí vhodných nástrojů. Další část práce je věnována ...
 • Implementace nástroje Honeypot pro sledování a analýzu síťových útoků 

  Němeček, Ladislav
  Náplní této práce je popis a rozdělení škodlivého software. Rozebrány jsou způsoby síťových útoků a ochrana proti nim. Popisuje také, jak útoky detekovat a analyzovat pomocí vhodných nástrojů. Další část práce je věnována ...
 • Měření EKG pro nositelná zařízení 

  Trenz, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním naměřených dat EKG. Hlavním tématem je digitální filtrace požadovaného signálu od šumu a artefaktů, který vzniká převážně při interferenci s rozvodnou sítí, pohybem měřeného ...
 • Monitorování přenosových parametrů sítě Internet 

  Iľko, Pavol
  Táto práca sa zaoberá meraním prenosových vlastnosti siete Internet, konkrétne odozvy na program ping, protokol SSH a na meranie prenosovej rýchlosti. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti ...
 • Návrh a správa WDM systémů pro optické sítě 

  Červenka, Vladimír
  Tato práce popisuje jednotlivé druhy optických multiplexních systémů (WDM) dle doporučení standardizační komise ITU-T. Nabízí přehled komponent a zhodnocení kritických částí při návrhu, potažmo správy sítě využívající WDM ...
 • Návrh internetových stránek 

  Dlasková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou webových stránek pro mateřskou školu. Cílem práce je vytvořit funkční dynamické stránky, které budou vystihovat charakter mateřské školy. Stránky budou sloužit převážně rodičům dětí.
 • Návrh metody pro stanovení významu polarizační vidové disperze 

  Červenka, Vladimír
  Tato práce popisuje nejvýznamnější druhy negativních jevů působících na optický trakt během přenosu. Jsou přehledně rozděleny do systematické struktury jejich kategorizací se základním rozdělením na lineární a nelineární ...
 • Návrh nových laboratorních úloh pro simulační prostředí GNS3 

  Bureš, František
  Cílem bylo vytvořit tři úlohy s postupem a nápovědou v prostředí GNS3. Všechny úlohy mají sloužit jako rozšíření praktických zkušeností z Cisco kurzu CCNP a ukázka funkčnosti GNS3. Celá práce se zaměřuje na použití IPv6 a ...
 • Návrh systému pro vzdálený upgrade firmwaru pro uzly bezdrátové senzorové sítě 

  Minár, Tomáš
  Diplomová práca je venovaná jednej z problematík bezdrôtových senzorových sietí – preprogramovanie firmwaru uzlov rádiovým prenosom (OTAU). V prvej kapitole sú rozobrané požiadavky a formy prenosu firmwaru do jednotlivých ...
 • Nízkoúrovňové řízení a sběr dat v bezdrátovém přístupovém bodu MikroTik 

  Jurčík, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na využití protokolu ICMP pro přenos uživatelsky definovaného obsahu dat. Hlavním cílem bakalářské práce je seznámení s využitím socketů operačního systému OpenWRT, pomocí nichž jsou přenášeny ...
 • Probabilistic design of fibre concrete structures 

  Pukl, Radomír; Novák, Drahomír; Sajdlová, Tereza; Lehký, David; Červenka, Jan; Červenka, Vladimír (IOP Publishing, 2017-10-01)
  Advanced computer simulation is recently well-established methodology for evaluation of resistance of concrete engineering structures. The nonlinear finite element analysis enables to realistically predict structural damage, ...