Now showing items 1-6 of 6

 • Interakce mobilních pracovních strojů a pojížděného podloží 

  Pokorný, Jan
  Tato práce se zabývá vzájemnou interakcí jedoucího mobilního pracovního stroje s pojížděným podložím se zaměřením na chování stroje a jeho konstrukčních celků při jízdě po povrchu, přičemž v práci jsou zahrnuty i pracovní ...
 • Mláticí ústrojí sklízecích mlátiček 

  Štelcl, Michael
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením celkové průchodnosti sklízecích mlátiček při dodržení přípustných ztrát, v závislosti na rozměrech a uspořádání mlátícího ústrojí. Zároveň popisuje způsoby ověřovaní sklízecích ...
 • Návěsné rypadlové zařízení za traktor 

  Jurák, Pavel
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh přídavného rypadlového zařízení s bočním posuvem pro zemědělský traktor s výkonem 50 až 70 kW. Rypadlové zařízení je ovládáno pomocí hydraulického obvodu. Hlavním prvkem je ...
 • Návrh podnikových procesů ve službách 

  Červinka, Jan
  Práce se zabývá popisem procesů v podnikání v oblasti služeb, vychází z relevantních teoretických poznatků, které jsou následovány analýzou potřebných zdrojů, jejich zajištěním a také analýzou tržního prostředí a konkurence. ...
 • Srovnání vybraných způsobů ocenění pro bytové a nebytové jednotky v okrese Žďár nad Sázavou 

  Dufek, Jakub
  Tato diplomová práce se zaměřuje na srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitosti typu bytové a nebytové jednotky v okrese Žďár nad Sázavou. Teoretická část popisuje základní pojmy spojené s oceňováním, popisuje metody ...
 • Zlepšení toku hmoty obilné žací lišty typu Power Flow 

  Štelcl, Michael
  Diplomová práce se zabývá návrhem rozsahu optimálních pracovních rychlostí pásového dopravníku a průběžného šneku žací lišty typu Power Flow. Pro tyto účely autor diplomové práce vytvořil vlastní výpočtovou teorii, zahrnující ...