Now showing items 1-2 of 2

  • Snižování hlučnosti leteckých motorů 

    Čirka, Martin
    Letecká doprava ovplyvňuje v modernej spoločnosti každodenný život, a to nielen úžitkom z efektívneho cestovania, ale aj negatívnym dopadom na životné prostredie, teda nás ľudí. Pre tento dôvod som sa rozhodol zaoberať v ...
  • Vyhodnocování a modelování zanášivého procesu ve výměníku tepla 

    Čirka, Martin
    V tejto diplomovej práci sa pojednáva o procesoch a mechanizmoch zanášania priemyslových výmenníkov tepla so zameraním na zanášanie teplozmenných plôch produktami spaľovania a možnosťami ich zohľadnenia, resp. modelovania ...