Now showing items 1-20 of 37

 • Analýza škodlivého softwaru 

  Bláha, Michael
  Cílem mojí bakalářské práce je navrhnout bezpečné prostředí pro analýzu škodlivého softwaru. V teoretické části práce se věnuji základnímu dělení počítačových virů. Poté popisuji dva hlavní postupy při analyzování škodlivého ...
 • Architektura a správa zabezpečených sítí 

  Štangler, Jan
  Tato práce je zaměřena na bezpečnost malých až středně velkých sítí s centrální správou, zejména pak na vytvoření metodiky pro návrh zabezpečené sítě. Popsán je návrh zabezpečené sítě pro začínající IT firmu s~využitím ...
 • Autentizace pomocí zařízení s OS Android 

  Smíšek, Martin
  Bakalářská práce popisuje základy kryptografie zahrnující symetrickou a asymetrickou kryptografii. Dále popisuje metody autentizace znalostí, žadatelem a předmětem. Zabývá se popisem perspektivních technologií NFC a BLE a ...
 • Autentizace s využitím lehké kryptografie 

  Člupek, Vlastimil
  Disertační práce se zabývá kryptografickými protokoly zajišťující zabezpečenou autentizaci komunikujících stran, jenž jsou určeny primárně pro implementaci na nízkonákladových zařízeních využívaných v Internetu věcí. ...
 • Autentizační protokoly na omezených zařízení 

  Šebesta, David
  Tato práce se zabývá obecně autentizačními metodami, speciálně autentizací pomocí znalosti. Následně jsou stručně popsány MD hash funkce, SHA hash funkce, Keccak, Blake, Grostl, JH, Skein a uvedeno jejich srovnání na ...
 • Bezpečné uložení šifrovacích a autentizačních klíčů 

  Šulič, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou možností bezpečného uloženia šifrovacích a autentizačných kľúčov na PC, ako aj na zariadeniach využívaných v internete vecí. Ďalej popisuje funkcionalitu a úroveň kryptografickej ...
 • Bezpečnost operačních systémů 

  Kuchař, Karel
  Bakalářská práce se zabývá bezpečností operačních systémů, na kterou je kladen stále větší důraz. Nejprve je věnována pozornost na základní zásady bezpečnosti operačních systémů. Dále jsou čtenáři přiblíženy jednotlivé ...
 • Datově úsporné zabezpečení cloudových úložišť 

  Elis, Martin
  Tato práce je zaměřena na cloudovou problematiku, zejména pak na její bezpečnostní stránku. Popisuje současné bezpečnostní trendy a přístupy používané bezpečnostními techniky při tvorbě sofistikovaných návrhů zabezpečených ...
 • Diferenciální elektromagnetická analýza 

  Novotný, Bohumil
  Tato diplomová práce se zabývá studiem teorie postranních kanálů, jednoduché a diferenciální analýzy a typy útoků na postranní kanál, které mohou proběhnout proti kryptografickému systému. V diplomové práci jsou vysvětleny ...
 • Digitální certifikáty a certifikační autority 

  Lepa, Ondřej
  Tato semestrální práce se zabývá problematikou certifikátů a certifikačních autorit, certifikační cestou PKI a způsobem zabezpečení. Dále se práce zabývá strukturou digitálního certifikátu samotného a možností zneužití ...
 • Důvěryhodný dlouhodobý elektronický archiv 

  Mravec, Roman
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou archivácie elektronických dokumentov a to najmä z dlhodobého hľadiska. Cieľom je zaistiť bezpečnosť a dôveryhodnosť elektronických dokumentov v elektronickom archíve. Zohľadňuje ...
 • Elektronický podpis v praxi 

  Miška, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou systému pro správu a zabezpečení elektronických certifikátů určených k podpisu dokumentů. Aplikace vytvořená v této práci je koncipována jako konzolová aplikace volána z příkazové řádky ...
 • Ethernet pro metalické kabely 

  Víteček, Aleš
  Bakalářská práce „Ethernet pro metalické kabely“ se zabývá rozborem technologie Ethernet, nejvyužívanější technologie pro chod počítačových sítí. Konkrétně je zaměřena na chod po metalickém vedení. Cílem práce je popis ...
 • Formální analýza kryptografických protokolů 

  Petrovský, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá kryptografiou. Popisuje sa jej základné rozdelenie a problémy teórie čísel, ktoré musí riešiť. Taktiež sa zaoberá metódami, ktoré sa použí- vajú k ohodnoteniu formálnej bezpečnosti ...
 • Fyzicky neklonovatelné funkce 

  Hegr, Vojtěch
  Tématem diplomové práce jsou fyzicky neklonovatelné funkce (FNF). Byly zadány následující cíle práce: provedení rešerše týkající se zadané problematiky, provedení rozboru vlastnosti FNF, volba vhodného typu FNF pro ...
 • Generátor pravých náhodných čísel 

  Procházková, Lenka
  Tato bakalářská práce si klade za cíl seznámit čtenáře s generátory pravých náhodných čísel a jejich možnou realizací. Nejprve je věnována pozornost náhodným číslům a generátorům pravých náhodných čísel, u kterých jsou ...
 • Klasifikátory proudových otisků 

  Zapletal, Ondřej
  V průběhu posledních několika let se z útoků postranními kanály stala významná hrozba pro bezpečnost kryptografických modulů. Existuje několik typů útoků postranními kanály, které lze použít pro prolomení většiny šifrovacích ...
 • Kryptoanalýza moderních kryptografických modulů 

  Fördős, András
  Práce se zaměřuje na proudovou analýzu moderních kryptografických modulů. V první části práce je krátký úvod do problematiky proudového postranního kanálu a do základních metod analýz. V textu je popsaný postup porovnání ...
 • Kryptografický protokol výměny klíčů Diffie-Hellman 

  Člupek, Vlastimil
  V této bakalářské práci je vysvětlena podstata kryptografie, šifrovací metody a hlavně kryptografický protokol výměny klíčů Diffie-Hellman (DH). Je zde popsán postup výměny klíče přes veřejný kanál. Problematika diskrétního ...
 • Kvantově bezpečná kryptografie 

  Hovanová, Tatiana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami kvantových výpočtov a ich využitím v kryptoanalytických algoritmoch. Úvodné kapitoly sú venované vysvetleniu základných pojmov z oblasti kvantovej teórie a kvantových operácií. ...