Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh větrání a vytápění rekonstruované části hospodářské usedlosti 

    Čoček, Bedřich
    Cílem práce je návrh topného a větracího systému rekonstruované části hospodářské usedlosti. Práce obsahuje výpočet návrhového tepelného výkonu objektu, z kterého vychází návrh topné systému. Ten zahrnuje volbu zdroje ...
  • Výroba a uskladnění vodíku 

    Čoček, Bedřich
    Cílem této bakalářské práce je přednést přehled technologií výroby a způsobů uskladnění vodíku. Zvolené úkoly byly řešeny za pomocí odborné literatury a vědeckých článků na danou tématiku. V práci je popsáno deset výrobních ...