Now showing items 1-2 of 2

  • Fyzikálně-chemické aspekty ekologických teplonosných kapalin 

    Skolil, Jan
    Disertační práce rozvíjí složení nemrznoucích teplosměnných kapalin mimo tradiční jednodruhové glykoly vyráběné z propenu a ethenu. Na základě posouzení zejména fyzikálních vlastností zvažuje použití progresivních nemrznoucích ...
  • Predikce nákladů na záruky za jakost 

    Vintr, Michal
    Disertační práce se zabývá problematikou záručních nákladů a jejich predikce při poskytování jednorozměrných a zejména dvourozměrných záruk za jakost. Práce je zaměřena na návrh prakticky použitelných metod a postupů, které ...