Now showing items 1-2 of 2

  • Energeticky úsporná budova mateřské školy v Holubicích 

    Čtvrtečka, Václav
    Cílem magisterského projektu je návrh mateřské školy v Holubicích. Budova má tři části. První zahrnuje učebny a pomocné prostory (šatny, umývárny atd.), Druhé technické a personální zázemí a třetí zahrnuje tělocvičnu se ...
  • Vzduchotechnika a chlazení administrativní budovy 

    Čtvrtečka, Václav
    Moje bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem nuceného větrání a chlazení administrativní budovy. Cílem práce je zajistit kvalitní a funkční systém větracího a chladícího zařízení pro zajištění optimálního mikroklimatu ...