Now showing items 1-10 of 10

 • Autonomní univerzální stroj pro odstraňování volných nečistot na montážních linkách světlometů 

  Pařízek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem autonomního univerzálního stroje pro odsávání volných nečistot na montážních linkách světlometů na základě požadavků zákazníka a norem pro bezpečnost a ergonomii. Součástí ...
 • Kolébkový stůl pro 4.osu CNC frézky Charlyrobot 2U. 

  Balák, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem a realizací kolébkového stolu pro čtvrtou osu CNC frézky Charlyrobot 2U. Kolébkový stůl bude sloužit k obrábění tvarově složitějších součástí. První část bakalářské práce ...
 • Návrh konstrukce mobilního kamerového jeřábu 

  Sluše, Jan
  Cílem bakalářské práce je návrh konstrukce mobilního kamerového jeřábu s otočným segmentovým ramenem na podvozku s koly. V první části jsou mobilní kamerové jeřáby popsány z konstrukčního hlediska a následně rozděleny do ...
 • Návrh konstrukce polohování mikroskopu 

  Donabauer, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací polohovacího pivotu průmyslového modulárního mikroskopu ve dvou na sebe kolmých osách pro zajištění kolmého dopadu svazku při měření. Na základě průzkumu současného stavu ...
 • Návrh konstrukčního řešení aretace bazénového zastřešení 

  Machýček, David
  Tato bakalářská práce se v rešeršní části zabývá možnostmi zakrytí či zastřešení vodní hladiny bazénu. Po uvedení možností zakrytí bazénu je proveden rozbor efektivnosti bazénového zastřešení a nalezeny hlavní pozitiva ...
 • Přehled technologií pro rapid prototyping 

  Nejedlý, Petr
  Cílem bakalářské práce je podat přehled současného stavu poznání v oblasti technologií pro rapid prototyping doplněný vymezením trendů budoucího vývoje. V první části je charakterizován pojem Rapid Prototyping, rozdělení ...
 • Rekonstrukce 3D ploch kapotáže motocyklu na základě skenovaných dat 

  Vašíková, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá programy a praktickým řešením v oblasti reverse engineeringu. Tato práce obsahuje definici pojmu reverse engineering, rozdělení digitalizace pomocí 3D skenerů, matematický popis křivek a ...
 • Studium tenkých mazacích filmů spektroskopickou reflektometrií 

  Čudek, Vladimír
  Tato práce se zabývá využitím spektroskopické reflektometrie v oblasti studia mazacích filmů v EHD kontaktu. Jedná se o optickou metodu, pomocí které je možné studovat u tenkých vrstev jejich tloušťku i index lomu. Hlavní ...
 • Univerzální stroj pro odstraňování volných nečistot na montážních linkách světlometů 

  Chylík, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem neautonomního univerzálního stroje pro odsávání volných nečistot na montážních linkách světlometů na základě požadavků zákazníka. Součástí práce je bezpečnostní analýza ...
 • Využití 3D skenování v oblasti přesného vstřikování plastů 

  Chylík, Michal
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešeržní studie v oblasti 3D skenování a reverzního inženýrství s ohledem na technickou praxi. Součástí je vytvoření třech příkladů užití a to možnosti využití 3D skeneru pro ...