Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza ukazatelů poboček firmy Baierová spol. s.r.o. 

    Čupr, Jiří
    Bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů dvou poboček Baierová spol. s.r.o. a jejich porovnáním. Jsou zde obsaženy především ukazatele, které mají přímý vliv na finanční výsledky, a to tržby, počet zákazníků ...
  • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

    Čupr, Jiří
    Diplomová práce se zabývá problematikou objednávek chlazeného zboží v restauracích McDonald's. Jedná se o analýzu změny spotřeby určitých surovin na základě venkovní teploty. Práce obsahuje teoretická východiska pro správnou ...