Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza vlivu zateplení na cenu bytových jednotek v typovém domě ve Vyškově 

  Čupr, Pavel
  Tato práce se zabývá vlivem zateplení obvodových konstrukcí na cenu bytových jednotek v typovém domě. Jako modelový příklad slouží panelový dům v obci Vyškov. Cílem je zjistit, zda je investice pro majitele jednotlivých ...
 • Aplikace "smart" materiálů pro lékařskou techniku 

  Švagera, Roman
  Smart materiály jsou v dnešní době rozrůstající se skupinou materiálů se specifickými vlastnostmi. Tato práce obsahuje rozdělení jednotlivých skupin smart materiálů, popis jejich vlastností a materiálové struktury. Jsou ...
 • Bytový dům – rekonstrukce vnitřního vodovodu 

  Čupr, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí vnitřního vodovodu v bytovém domě v Brně. Jedná se o panelový dům s devíti nadzemními a jedním podzemním podlažím. Byty se nachází na třetím až devátém patře. Teoretická část ...
 • Design of a high-specific speed turbine with non-uniform blade cascade 

  Stareček, Jakub; Čupr, Pavel; Haluza, Miloslav (EDP Sciences, 2019-06-28)
  This paper presents the hydraulic design of Kaplan type turbine in fully axial configuration. The turbine model consists of a straight pipe intake, a rib which covers the shaft, five axial guide vanes, a six blade runner ...
 • Hydraulicky poháněné česle 

  Čupr, Pavel
  Tato bakalářská práce navrhuje hydraulicky poháněné česle jako čistící zařízení před vstupem do malé vodní elektrárny. Práce se skládá z několika částí, v první je přehled a funkce některých druhů česlí od předních výrobců ...
 • Klikový lis 250 s přímým pohonem 

  Čupr, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem jednobodového klikového lisu s přímým pohonem. Klikový lis má stojan tvaru O s přístupem do pracovního prostoru ze dvou stran. Úvodní část této práce popisuje principy pohonů mechanických ...
 • Metoda konečných prvků pro úlohy přenosu tepla 

  Čupr, Pavel
  Práce je zaměřena na popis problematiky vedení tepla a jejího praktického využití při posuzování stavebních konstrukcí. Je zde shrnuta teorie vedení tepla, základní principy metody konečných prvků a přehled současných volně ...
 • Využití energie moře 

  Nehybová, Petra
  Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování rešeršní studie zabývající se využitím energie moře. Jedná se o potenciální a kinetickou energii z obnovitelného zdroje. V práci se seznámíme se třemi způsoby, jak se dá ...
 • Výpočtová modální analýza oběžného kola vírové turbíny 

  Valo, Lukáš
  Bakalárska práca sa zaoberá výpočtovou modálnou analýzou obežného kolesa vírovej turbíny. Hlavným cieľom bolo určenie vlastných frekvencií a vlastných tvarov obežného kolesa. Analyzovaný bol podrobnejší a zjednodušený model ...
 • Výpočtová simulace rovnání tyčí nekruhového průřezu 

  Čupr, Pavel
  Práce je zaměřena na srovnání dvou možných způsobů výpočtového modelování procesu rovnání dlouhých profilů. Je zde popsána podstata procesu rovnání, základní principy metody konečných prvků a princip rychlého algoritmu ...
 • Zdravotně technické instalace výrobních budov 

  Čupr, Pavel
  Tato práce se zabývá zdravotně technickými instalacemi výrobních hal. Teoretická část zkoumá způsoby odvádění srážkových vod. Součástí experimentální části je měření spotřeby vody. Projektová část řeší návrh zdravotně ...