Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti stanovení mykotoxinů v ječmeni a sladu 

    Čuta, Robert
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mykotoxinů obsažených v obilovinách, zvláště v ječmeni a sladu. Teoretická část shrnuje poznatky o mykotoxinech a jejich výskytu. Jsou zde rozebírány možnosti stanovení mykotoxinů. ...
  • Příprava DNA v kvalitě vhodné pro polymerázovou řetězovou reakci 

    Čuta, Robert
    Bakterie mléčného kvašení (BMK) jsou ve velké míře využívány v potravinářském průmyslu například při výrobě mléčných výrobků, sýrů a fermentovaných salámů, dále se využívají ke konzervaci zeleniny. Kromě průmyslového využití ...