Now showing items 1-20 of 20

 • C Language Compiler Back-End for PicoBlaze-6 

  Bříza, Martin
  Tato práce řeší konstrukci zadní části kompilátoru jazyka C pro soft-core procesor PicoBlaze-6 od firmy Xilinx. K řešení tohoto problému bylo zvoleno užití projektu Small Device C Compiler coby přední části překladače. ...
 • Detekce použitého překladače 

  Kostka, Michal
  Cílem této práce je vytvoření detektoru překladače. Tento program umí rozpoznat překladač nebo modifikátor použitý k vytvoření aplikace. Podporovány jsou formáty spustitelných souborů PE a ELF. Úkol je řešen hledáním ...
 • Generická obfuskace na úrovni bajtkódu 

  Kollát, Samuel
  V této práci je popsána definice obfuskace a metody její realizace. Následuje popis projektu LLVM a možnosti jeho využití při vytváření obfuskace na úrovni bajtkódu se zaměřením na generickost vzhledem k cílové architektuře. ...
 • Generický zpětný překlad za účelem rozpoznání chování 

  Ďurfina, Lukáš
  Práce je zaměřena na rozpoznávání specifického chování pomocí generického zpětného překladu. Generický zpětný překlad je proces, který transformuje spustitelné soubory z různých architektur a formátů objektových souborů ...
 • Metody detekce funkcí při zpětném překladu kódu 

  Kábele, Břetislav
  Práce popisuje metody detekce funkcí při zpětném překladu programů. Obsahuje základní informace o vědním oboru reverzní inženýrství a jeho užití ve výpočetní technice i mimo ni. Představen je zpětný překladač, vyvinutý ...
 • Migrace zdrojových kódů pomocí dekompilace 

  Korec, Tomáš
  Tato práce se zabývá migrací zdrojových kódů vysokoúrovňových programovacích jazyků pomocí dekompilace. Migrační nástroj vyvinutý v rámci práce je postaven na prostřední a zadní části dekompilátoru projektu Lissom. V práci ...
 • Modul antivirové kontroly pro Thunderbird 

  Ďurfina, Lukáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vývojom modulu antivírovej ochrany pre e-mailový klient Thunderbird. Modul kontroluje obsah e-mailov pomocou nástroja AVG. Kontrola prebieha testovaním príloh v doručených a odoslaných ...
 • Nativní podpora DEB balíčků pro Spacewalk 

  Ďurfina, Lukáš
  Systém Spacewalk je určený pre správu linuxových operačných systémov používajúcich balíčkový systém RPM. Cieľom práce je rozšírenie systému Spacewalk o podporu balíčkového systému DEB, ktorý je spojený s distribúciou ...
 • Ochrana softwaru pro Windows proti zpětnému inženýrství 

  Korvas, Pavol
  Tato práce se zabývá seznámením se se zpětným inženýrstvím, způsoby jeho použití a zneužití v praxi a seznámením se s existujícími nástroji na ochranu softwaru a s nástroji projektu Lissom. Zaměřuje se také na analýzu ...
 • Optimalizace přední části zpětného překladače 

  Odaloš, Matej
  Zpětný překladač je nástroj reverzního inženýrství umožňující rekonstrukci strojového kódu na některý z vyšších programovacích jazyků. Tato práce se zaobírá popisem tohoto nástroje, přičemž se soustředí hlavně na zpětný ...
 • Optimalizace v zadní části zpětného překladače 

  Kollár, Jaroslav
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou optimalizací v zadní části zpětného překladače. Úlohou těchto optimalizací je vylepšit čitelnost produkovaného zdrojového kódu. V úvodu jsou poskytnuty základní informace o reverzním ...
 • Optimalizace výsledků zpětného překladu pomocí dodatečných informací 

  Končický, Jaromír
  V rámci projektu Lissom je vyvíjen rekonfigurovatelný zpětný překladač, jehož cílem je umožnit zpětný překlad programů, určených pro libovolnou platformu, do libovolného vyššího programovacího jazyka. V době počátku řešení ...
 • Pokročilá analýza toku řízení v malware 

  Porwolik, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá nástrojem pro zpětný překlad strojového kódu na vyšší programovací jazyk. Tento nástroj je vyvíjen v rámci projektu Lissom. Cílem práce je zavedení pokročilé analýzy toku řízení. Zaměřuje ...
 • Rekonstrukce datových typů při zpětném překladu kódu 

  Matula, Peter
  Práce se zabývá popisem metod rekonstrukce datových typů při zpětném překladu. Je definován pojem zpětného inženýrství a představen zpětný překladač vyvíjen v rámci projektu Lissom, pro potřeby kterého tato práce vznikla. ...
 • Rekonstrukce instrukčních idiomů v rekonfigurovatelném zpětném překladači 

  Pokorný, Fridolín
  Cílem této práce je detekce a následná transformace instrukčních idiomů využívaných v moderních překladačích. Instrukční idiomy jsou používané pro optimalizaci kódu produkovaného překladačem kvůli tvorbě rychlejších, ...
 • Rozšíření nástroje pro analýzu spustitelných souborů 

  Zavoral, Milan
  Tato práce se zabývá rozšířením nástroje pro analýzu spustitelných souborů, který je součástí rekonfigurovatelného zpětného překladače vyvíjeného v rámci projektu Lissom. Cílem práce je analyzovat nedostatky původní ...
 • Využití dynamické analýzy kódu při zpětném překladu 

  Končický, Jaromír
  V rámci projektu Lissom je vyvíjen rekonfigurovatelný zpětný překladač, jehož cílem je umožnit zpětný překlad programů, určených pro více různých platforem, do několika různých vyšších programovacích jazyků. V době počátku ...
 • Využití informací o použitém překladači při zpětném překladu 

  Rudolf, Josef
  Tato práce se zabývá nástrojem pro zpětný překlad strojového kódu na vyšší programovací jazyk, vyvíjený v rámci projektu Lissom. Je v ní navržena metoda pro zefektivnění získání informací z binárního souboru na základě ...
 • Zadní část zpětného překladače produkující kód v jazyce C 

  Urban, Martin
  Práce popisuje implementaci zadní části zpětného překladače produkujícího kód v jazyce C. Obsahuje základní informace o principech a využití reverzního inženýrství v oblasti informačních technologií i mimo něj. Hlavním ...
 • Zpětný překlad aplikací pro architekturu PowerPC 

  Mišák, Ján
  Tato práce se zabývá přidáním podpory pro architekturu PowerPC do přední části zpětného překladače. Nacházejí se v ní základní informace o reverzním inženýrství, jeho využití a významu v informačních technologiích. Práce ...