Now showing items 1-6 of 6

 • Application of low temperature plasmas for restoration/conservation of archaeological objects 

  Krčma, František; Blahová, Lucie; Miková, Petra; Graham, William; Grossmannová, Hana; Holíková, Lenka; Horák, Jakub; Janová, Drahomíra; Kelsey, Colin Patrick; Kozáková, Zdenka; Mazánková, Věra; Procházka, Michal; Přikryl, Radek; Řádková, Lucie; Sázavská, Věra; Vašíček, Michal; Veverková, Radka; Zmrzlý, Martin (IOP Publishing, 2014-12-18)
  Nízkoteplotní vodíkové plazma buzené za sníženého tlaku bylo používáno ke studiu vlivu průběhu a podmínek na odstraňování korozních produktů. Plasma bylo buzeno RF zdrojem v pulsním i kontinuálním režimu při tlacích 100-200 ...
 • Metodika odstraňování vrstev korozních produktů z povrchu kovových předmětů pomocí nízkotlakého plazmatu 

  Krčma, František; Řádková, Lucie; Grossmannová, Hana; Miková, Petra; Černý, Martin (2016)
  Metodika řeší aplikaci nízkotlakého plazmatu pro šetrnější odstraňování vrstev korozních produktů z kovových archeologických nálezů. Jedná se o tzv. „suchou metodu“, to znamená, že samotný předmět není ovlivněn vodou ani ...
 • Plasmachemical Conservation of Corroded Metallic Objects 

  Sázavská, Věra; Veverková, Radka; Krčma, František; Řádková, Lucie; Miková, Petra; Přikryl, Radek; Procházka, Michal (IOP Publishing, 2016-05-17)
  Plasmachemical process for conservation of metallic objects is a new way of effective and fast treatment of corroded objects. This process consists of two main steps: corrosion removal and deposition of a protecting film. ...
 • Redukce korozních vrstev mosazi pomocí nízkotlakého nízkoteplotního plazmatu 

  Řádková, Lucie
  Tato práce pojednává o odstranění vrstev korozních produktů, které se mohou vyskytovat na archeologických nálezech. K redukci korozních vrstev bylo použité nízkotlaké nízkoteplotní plazma. Experimenty byly provedeny na ...
 • Redukce korozních vrstev na mosazi pomocí vodíkového plazmatu 

  Řádková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá působením nízkotlakého nízkoteplotního vodíkového plazmatu na uměle vytvořené korozní vrstvy mosazi. Plazmochemické ošetření kovových artefaktů je poměrně nový způsob, kterým je možné odstranit ...
 • Studium plazmochemické redukce korozních vrstev na mosazi 

  Řádková, Lucie
  Hlavním tématem této bakalářské práce je plazmochemické ošetření archeologickým artefaktů, především plazmochemické ošetření korozních vrstev mosazi. Pro tento proces bylo použito nízkotlaké, nízkoteplotní vodíkové plazma. ...