Now showing items 1-20 of 25

 • Adaptabilní obrazový A/D převodník 

  Maňas, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá úplným návrhem světelně adaptabilního A/D převodníku. V kapitole 2 jsou popsány typy snímačů. Kapitola 3 popisuje nejpoužívanější metody světelné adaptability. V kapitole 4 je popsán adaptabilní ...
 • Aperturový korektor obrazových signálů 

  Klozar, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je detailně popsat a navrhnout aperturový korektor obrazových signálů. Na základě poznatků o aperturovém zkreslení a možnostech jeho korekce realizovat korektor a ověřit jeho funkci. Aperturový ...
 • Automatické měření odstupu motorových vozidel 

  Juřica, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem vyhodnocovací části zařízení, které slouží pro bezdotykové měření vzdálenosti mezi vozidly. Nejprve jsou rozebrány různé principy měření a po výběru nejvhodnějšího řešení je navrženo detailní ...
 • Automatické řízení manuální klimatizace v automobilu 

  Zajíc, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá rozborem možností realizace adaptoru k manuální klimatizaci, který by umožnil automatické nastavování zvolené teploty v automobilu. Součástí tohoto rozboru je blokový návrh analogového i digitálního ...
 • Bezdotykový měřič výšky vodní hladiny 

  Pálka, Václav
  Tato práce popisuje návrh a problematiku konstrukce bezdotykového měřiče výšky vodní hladiny v uzavřeném prostoru (typicky studni) do vzdáleností měření jednotek metrů. Dílo obsahuje teoretický rozbor možných způsobů měření ...
 • Dálkové spínání elektrických spotřebičů mobilním telefonem 

  Hrabina, Martin
  Táto práca sa zaoberá riešením diaľkového spínania elektrických zariadení pomocou GSM. V prvej časti zhŕňa požiadavky a vymenúva možnosti riešenia vzhľadom na ich jednoduchosť a možnosť zabezpečenia proti rušeniu a bezpečnosti ...
 • Externí pulzní generátor pro neuromodulaci 

  Flídr, Lukáš
  Tato práce se zabývá léčbou chronické bolesti pomocí neuromodulace, kde se ve zkušebním období používá externí generátor. V první části je vysvětlen princip vzniku a vedení bolesti, dále hlavní podstata neuromodulace. Jsou ...
 • Korektory aperturového zkreslení obrazových signálů 

  Baletka, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce bylo nejprve prozkoumat možnosti aperturové korekce v analogové a digitální oblasti. Aperturová korekce zkracuje dobu náběžné hrany jasového signálu úplného televizního signálu. Pomocí teoretických ...
 • Metody a prostředky pro hodnocení kvality obrazu 

  Slanina, Martin
  Disertační práce se zabývá metodami a prostředky pro hodnocení kvality obrazu ve videosekvencích, což je velmi aktuální téma, zažívající velký rozmach zejména v souvislosti s digitálním zpracováním videosignálů. Přestože ...
 • Měření parametrů obrazových snímačů CCD 

  Pavelka, Adam
  Bakalářská práce se zabývá obrazovými (B)CCD snímači, které převádí světelné záření dopadající na světlocitlivou vrstvu snímače na obrazový signál, seznamuje s principem jejich činnosti a uvedením základních parametrů ...
 • Měření rychlosti a polohy objektů optickými a elektromagnetickými metodami 

  Dvořák, Zdeněk
  Práce srovnává a popisuje vlastnosti optických a elektromagnetických metod pro měření rychlosti předmětů. Tyto metody se využívají v balistické laboratoři společnosti PROTOTYPA, a.s. Pro komplexnější náhled na problematiku ...
 • Optoelektronické a fotogrammetrické měřicí systémy 

  Stančík, Petr
  Disertace se zabývá analýzou a návrhem optoelektronických a fotogrammetrických měřících systémů. Obsahuje konkrétní návrhy optoelektronických bezdotykových měřičů ploch rovinných objektů, případně plošné projekce 3D objektů ...
 • Parkovací radar 

  Bačík, Martin
  Táto práca popisuje problematiku návrhu parkovacieho radaru s pracovnou oblasťou od 0,2 do 2m. Výber optimálnej metódy realizácie. Práca informuje o základných vlastnostiach ultrazvuku a šírení vo vožnom priestore. Ďalej ...
 • Počítačový návrh malého televizního kabelového rozvodu 

  Sedláček, Jan
  Hlavním úkolem této bakalářské práce je vytvořit interaktivního počítačového programu pro návrh obvodů individuální nebo malé společné televizní antény. První část práce popisuje hlavní koncepce rozvodu televizního signálu, ...
 • Program pro návrh společných TV kabelových rozvodů 

  Sedláček, Jan
  Hlavním úkolem této diplomové práce je vytvoření interaktivního počítačového programu pro návrh televizních kabelových rozvodů malé a střední velikosti. První část práce popisuje hlavní koncepce úpravy a rozvodu televizního ...
 • Řídicí systém pro manuální klimatizaci 

  Přívětivý, Radek
  Tato semestrální práce se zabývá návrhem dvoustavového řídicího systému pro manuální klimatizaci. Systém je realizován v digitální verzi. Projekt obsahuje detailní blokové schéma s popisem jeho funkce. Je zde uveden detailní ...
 • Simulátor funkce FM-CW dálkoměru 

  Bačík, Martin
  Táto práca popisuje problematiku návrhu simulátoru FM-CW diaľkomeru. Výber optimálnej metódy realizácie. Práca informuje o základných vlastnostiach kontinuálne pracujúcich radarov. Práca zahrňuje analýzu chybovosti reálneho ...
 • Širokopásmový zesilovač pro čítač 

  Kudlička, Miroslav
  V této práci jsou provedeny návrhy možnosti řešení širokopásmového zesilovače, který by byl vhodný jako předzesilovač pro čítač LCK-1. Jako možná řešení jsou popsány tři metody. Metoda pomocí diskrétních součástek s rozloženě ...
 • Události č. 1/1997 

  Jursová, Nataša; Konečná, Yvonne; Krejčí, Renata; Nevrlý, Josef; Říčný, Václav; Ustohal, Vladimír; Vavřín, Petr; Vrbka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1997)
 • Události č. 4/1997 

  Adžiovská, Elena; Babič, Igor; Bogdálek, Jaroslav; Davidová, Marie; Dubšek, František; Hoffmann, Přemysl; Janíček, Ladislav; Jursová, Nataša; Kocman, Karel; Konečná, Yvonne; Krejčí, Renata; Křivánek, Vladimír; Květ, Radan; Lízal, Miroslav; Němeček, Petr; Pekař, Miloslav; Píštěk, Antonín; Ruller, Ivan; Řezníček, Milan; Říčný, Václav; Šišková, Šárka; Tománková, Karla; Ustohal, Vladimír; Zemánková, Helena (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1997)