Now showing items 1-4 of 4

 • Strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy 

  Maleček, Jan
  Diplomové práce se zabývá navržením strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti zemědělského družstva. Cílem této strategie je návrh projektu, který by měl zajistit lepší pozici podniku na trhu.
 • Systémy pro synchronizaci souborů a adresářů 

  Říha, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na zjištění současného stavu v oblasti synchronizace souborů a adresářů na různých platformách. První část se věnuje nástrojům pro zrcadlení, nástrojům pro správu verzí a webovým úložištím. V ...
 • Využití elektronického obchodu v zemědělském družstvu 

  Maleček, Jan
  Bakalářská práce se zabývá analýzou pěti firem, které nabízí elektronický obchod na internetových stránkách, kdy jsem vybral na základě srovnávacích kritérií nejlepší e-shop z nabídky.
 • Zaměstnanecké benefity 

  Matuška, František
  Tato bakalářská práce se zabývá deskripcí zaměstnaneckých benefitů, způsobem jejich používání ze strany zaměstnavatelů a čerpání ze strany zaměstnanců a v neposlední řadě charakterizuje důvody jejich používání. Práce řeší ...