Now showing items 1-20 of 29

 • Analysis of Seepage in a Laboratory Scaled Model using Passive Optical Fiber Distributed Temperature Sensor 

  Ghafoori, Yaser; Maček, Matej; Vidmar, Andrej; Říha, Jaromír; Kryžanowski, Andrej (MDPI, 2020-01-29)
  Abstract: Seepage is the key factor in the safety of dikes and earthfill dams. It is crucial to identify and localize the seepage excesses at the early stages before it initiates the internal erosion process in the structure. ...
 • Assessment of empirical formulae for determining the hydraulic conductivity of glass beads 

  Říha, Jaromír; Petrula, Lubomír; Hala, Mario; Alhasan, Zakaraya (De Gruyter Open, 2018-08-14)
  Empirical formulae are often used in practice to quickly and cheaply determine the hydraulic conductivity of soil. Numerous relations based on dimensional analysis and experimental measurements have been published for the ...
 • Bacterial Diversity in the Asphalt Concrete Lining of the Upper Water Reservoir of a Pumped-Storage Scheme 

  Špano, Miroslav; Říha, Jaromír; Španová, Alena; Šedo, Ondrej; Rittich, Bohuslav (MDPI, 2020-10-30)
  Asphalt concrete linings (ACLs) are frequently used in pumped-storage hydropower schemes with frequently oscillating reservoir water levels. ACLs can be damaged during operation, which shortens their service life. One type ...
 • Dam Break Modeling in a Cascade of Small EarthenDams: Case Study of the Cizina River in the Czech Republic 

  Říha, Jaromír; Kotaška, Stanislav; Petrula, Lubomír (MDPI, 2020-08-17)
  Failures of small dams can pose a serious threat to people and property even if the size of the schemes is relatively low. In many cases, small dams are situated in a cascade along streams, meaning that the failure of the ...
 • Discussion on the Safety Factors of Slopes Recommended for Small Dams 

  Vrubel, Jan; Říha, Jaromír (Mendel University Press, 2017-03-06)
  The design and assessment of the slope stability of small embankment dams is usually not carried out using slope stability calculations but rather by the comparison of proposed or existing dam slopes with those recommended ...
 • Evaluation of groundwater contamination in former military airport area 

  Petrula, Lubomír; Říha, Jaromír; Julínek, Tomáš (Croatian Association of Civil Engineers, 2018-05-10)
  The analysis of groundwater contamination at the former military airport, due to fuel tanks leakage and other accidental spills, mainly involving polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), is presented in the paper. It was ...
 • Flow characteristics at trapezoidal broad-crested side weir 

  Říha, Jaromír; Zachoval, Zbyněk (Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences and the Institute of Hydrodynamics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2015-04-01)
  Broad-crested side weirs have been the subject of numerous hydraulic studies; however, the flow field at the weir crest and in front of the weir in the approach channel still has not been fully described. Also, the discharge ...
 • Hodnocení kontaminace podzemních vod v oblasti Letiště Přerov 

  Petrula, Lubomír
  Hlavním cílem práce je zhodnocení kontaminace podzemních vod v oblasti Letiště Přerov v důsledku úniku ropných látek. Za tímto účelem byl sestaven model proudění a transportu látek horninovým prostředím. Dalším cílem práce ...
 • Mapping of uplift hazard due to rising groundwater level during floods 

  Julínek, Tomáš; Duchan, David; Říha, Jaromír (Wiley, 2020-02-24)
  European Directive 2007/60/EC only briefly mentions the problem of hazard arising due to groundwater flooding, and techniques for the mapping of hazard occuring due to rising groundwater have not yet been scientifically ...
 • Možnosti alternativního použití materiálů do hráze vodního díla Vlachovice 

  Novák, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá alternativním použitím materiálů do hráze vodního díla Vlachovice. V úvodní části je uveden stručný popis lokality vodního díla Vlachovice. Následující část obsahuje rešerši vodních děl s ...
 • Návrh závlahy sportovního areálu s využitím místních zdrojů podzemní vody 

  Mikulica, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem závlahy sportovního areálu s využitím místních zdrojů podzemní vody. Hlavní část práce je věnována vyhodnocení vydatnosti stávající studny, provedení zkušebních vrtů a hydrodynamické ...
 • Obnova jezu a MVE v lokalitě Hlubočky 

  Hajda, Jindřich
  Bakalářská práce se zabývá obnovou jezu a malé vodní elektrárny v lokalitě Hlubočky- Dukla. Tato práce je rozdělena na dvě části, textovou a výkresovou. Textová část je dále rozdělena na tři hlavní kapitoly – technickou ...
 • Odhad ztrát lidských životů při povodních 

  Brázdová, Miriam
  Při analýze povodňového rizika s využitím vícekriteriálních metod je nutné odhadnout
 • Ověření empirických vztahů pro výpočet hydraulické vodivosti 

  Barenčík, Ladislav
  Hlavním cílem diplomové práce je ověřit a porovnat empirické vztahy (Hazen, Slichter, Terzaghi, Beyer, Zauerbrej, Krüger, Kozeny, Zunker, Zamarin, USBR, Pavčič) na výpočet hydraulické vodivosti, které jsou většinou publikovány ...
 • Poruchy asfaltobetonových návodních plášťů přehrad 

  Mezera, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem poruch asfaltobetonových návodních plášťů. V úvodní části jsou uvedeny druhy asfaltobetonu a požadavky na složení asfaltobetonového těsnění. Následující část popisuje jednotlivé ...
 • Posouzení přehrad za povodní 

  Hala, Mario
  Diplomová práce se zabývá posouzením bezpečnosti malé vodní nádrže Bartošovice III za povodní, ve smyslu požadavků TNV 75 2935. První dvě kapitoly jsou věnovány popisu a účelu vodního díla. Následující kapitola se zabývá ...
 • Posouzení přehrad za povodní 

  Valchař, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením bezpečnosti malé vodní nádrže Bílovec za povodní, ve smyslu požadavků TNV 75 2935. První dvě kapitoly jsou věnovány popisu a účelu vodního díla. Následující kapitola se zabývá ...
 • Pravděpodobnostní řešení porušení ochranné hráze v důsledku přelití 

  Alhasan, Zakaraya
  Disertační práce se zabývá analýzou spolehlivosti ochranných hrází na základě odhadu pravděpodobnosti poruchy hráze. Práce na základě teoretických poznatků, experimentálních a statistických výzkumů, matematických modelů a ...
 • A Review of Measurement Calibration and Interpretation for Seepage Monitoring by Optical Fiber Distributed Temperature Sensors 

  Ghafoori, Yaser; Vidmar, Andrej; Říha, Jaromír; Kryžanowski, Andrej (MDPI, 2020-10-06)
  Seepage flow through embankment dams and their sub-base is a crucial safety concern that can initiate internal erosion of the structure. The thermometric method of seepage monitoring employs the study of heat transfer ...
 • Risk Analysis for Intermittent Water Supply Systems 

  Alayoubi, Mzayan
  Systémy s přerušovanou dodávkou vody jsou dnes běžně realizovány v některých rozvojových zemích a to z důvodu minimalizace problémů způsobených nedostatkem vody. Proměnlivé hydraulické podmínky v distribučních systémech, ...