Now showing items 1-4 of 4

 • Emergentní chování celulárních automatů 

  Říha, Michal
  Práce se zabývá simulací emergentního chování v celulárních automatech, konkrétně problémy majority, synchronizace a šachovnice. Pro řešení je využito evolučních algoritmů.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Říha, Michal
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti OHL ŽS a.s. v období let 2004 až 2008 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Hlavním cílem této práce je získat, analyzovat a využít informace pro vytvoření návrhů, ...
 • Interpersonální komunikace v podniku 

  Říha, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou interpersonální komunikace ve společnosti AUTO – BAYER, s.r.o. Snahou je aplikovat teoretické poznatky v praxi. Pomocí této práce bych chtěl posoudit stav interpersonální komunikace ...
 • Simulace vyjednávacích a argumentačních protokolů 

  Říha, Michal
  Tato práce se zabývá komunikací v multiagentních systémech, a to konkrétně vyjednáváním a argumentací. Jsou popsány protokoly pro argumentaci a vyjednávání, a je uveden modelový příklad jejich využití. Je popsán hierarchický ...