Now showing items 1-20 of 33

 • Analýza vybraných bezpečnostních protokolů 

  Říha, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá nástrojem SRI Constraint Solver, určeným pro analýzu bezpečnostních protokolů. Nástroj je v práci stručně charakterizován, a jeho syntaxe předvedena na implementaci protokolu Needham-Schroeder ...
 • Assessment of rail long-pitch corrugation 

  Valehrach, Jan; Guziur, Petr; Říha, Tomáš; Plášek, Otto (IOP Publishing, 2017-09-20)
  The paper focuses on defects of the running surface of the rail, namely the rail corrugation defect and specifically long-pitch corrugation in curves of small radii. These defects cause a shorter life of the rails, greater ...
 • Investice na trhu kurzových sázek 

  Říha, Tomáš
  Diplomová práce dokazuje možnost efektivního investování na trhu kurzových sázek. Mechanismy fungování na tomto trhu jsou důrazně distancovány od jakýchkoliv forem hazardu a přibližovány k principům finančního trhu. Výstup ...
 • Jaderná energetika v ČR 

  Říha, Tomáš
  Práce pojednává o úloze jaderné energetiky v České republice. Analyzuje současný stav české energetiky a predikuje její vývoj do roku 2020. Srovnává možné cesty vývoje a hodnotí je z hlediska ekonomické realizovatelnosti, ...
 • Modernizace traťového úseku Kostelec u Jihlavy - Batelov 

  Neuwirthová, Elisabeth
  Cílem této práce je modernizovat trať v úseku Kostelec u Jihlavy – Batelov. Navrhnout konstrukci železničního svršku a odvodnění a vypracovat výkaz výměr. Byla vypracována situace, podélný profil a vzorové příčné řezy.
 • Modernizace traťového úseku Okříšky - Bransouze 

  Melecký, Martin
  Hlavním cílem bakalářské práce je návrh geometrických parametrů koleje v úseku mezi železniční stanicí Okříšky a železniční stanicí Bransouze na jednokolejné železniční trati č.240 Brno hl.n. – Jihlava tak, aby došlo ku ...
 • Modernizace traťového úseku Vladislav-Třebíč 

  Tumpach, Jan
  Cílem práce je navrhnout modernizaci traťového úseku Vladislav-Třebíč pro rychlost 120 km/h. V rámci práce bude navržena konstrukce železničního svršku, odvodnění a vypracovaný výkaz výměr.
 • Modifikace firemních procesů s podporou IT 

  Slámová, Pavla
  Cílem práce je navržení a zavedení víceúčelové databáze objednávek v reklamní agentuře, která ujednotí a zprůhlední proces zadávání objednávek jednotlivým dodavatelům a dále umožní celkovou správu, přehled a třídění všech ...
 • Návrh propojení pardubické spojky a trati Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. v Havlíčkově Brodě 

  Dohnal, Michal
  Cílem diplomové práce je návrh nového propojení tzv. pardubické spojky a trati Brno hl. n. - Kutná Hora hl. n. v Havlíčkově Brodě, které umožní bezúvraťovou jízdu Brno - Havlíčkův Brod - Jihlava a zpět.
 • Prostorové materiály pro aditivní výrobu ve stavebnictví 

  Říha, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o aditivní výrobě ve stavebnictví a v tomto oboru používaných materiálech. V první části práce je definován 3D tisk, stručně popsána historie této pokrokové technologie a je uveden přehled ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Chrudim 

  Filo, Martin
  Předmětem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci železniční stanice Chrudim, tak aby vyhovovala platné legislativě v oblasti přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V práci jsou navržena dvě nástupiště ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Veselí nad Moravou 

  Klar, Vít
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční stanice Veselí nad Moravou. Součástí přestavby bude obnova železničního svršku a spodku včetně systému odvodnění a renovace nástupišť pro umožnění přístupu osob s ...
 • Rekonstrukce železniční tratě Bakov nad Jizerou - Česká Lípa mezi km 18,812 a km 21,800 

  Dohnal, Michal
  Cílem bakalářské práce je návrh rekonstrukce jednokolejné železniční tratě Bakov nad Jizerou – Česká Lípa mezi km 18,812 (od ZV 7 ve stanici Bezděz) a km 21,800. Práce řeší návrh geometrických parametrů koleje. V rámci ...
 • Rekonstrukce železniční tratě Bludov - Hanušovice mezi km 52,800 a km 55,950 včetně návrhu technologie prací 

  Mikulášková, Lucie
  Cílem bakalářské práce je navrhnout geometrické parametry koleje a rekonstrukci železničního svršku jednokolejné trati Bludov – Hanušovice v km 52,8 – 55,95. Úsek začíná za zastávkou Bludov lázně a končí napojením výhybky ...
 • Rekonstrukce železniční tratě Bludov - Hanušovice mezi km 56,165 a km 59,105 včetně návrhu technologie prací 

  Hlavová, Vendula
  Bakalářská práce se zabývá úpravou geometrických parametrů koleje a návrhem vhodné skladby železničního svršku v úseku železniční tratě Bludov – Hanušovice. Při návrhu jsou zohledněny stávající objekty a to, propustky, ...
 • Rekonstrukce železniční tratě Chrudim - Borohrádek mezi km 13,847 a km 16,750 

  Veits, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je úprava geometrických parametrů koleje a rekonstrukce železničního svršku jednokolejné trati č.016 Chrudim - Borohrádek v úseku km 13,847 - 16,750. Při rekonstrukci je potřeba řešit železniční ...
 • Rekonstrukce železniční tratě Chrudim - Borohrádek mezi km 19,2 a 22,2 

  Dvořák, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční tratě Chrudim - Borohrádek mezi km 19,2 a 22,2. Součástí návrhu je zvýšení traťové rychlosti, úprava geometrických parametrů koleje, návrh skladby železničního ...
 • Rekonstrukce železniční tratě Hanušovice - Jeseník mezi km 18,187 a km 20,700 

  Peřinová, Kateřina
  Cílem bakalářské práce je navrhnout úpravu geometrických parametrů koleje a rekonstrukci železničního svršku železniční tratě Hanušovice - Jeseník v úseku od km 18,187 (od ZV1 v žst. Ostružná) do km 20,700. Dále se řeší ...
 • Rekonstrukce železniční tratě Hanušovice - Jeseník mezi km 23,300 a km 26,269 

  Mikulenka, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je návrh úpravy geometrických parametrů koleje a rekonstrukce železničního svršku jednokolejné železniční tratě Hanušovice - Jeseník v úseku od km 23,300 do km 26,269 (po zv 5 v železniční stanici ...
 • Rekonstrukce železniční tratě Hanušovice - Jeseník mezi km 9,400 a km 12,329 

  Machová, Petra
  Cílem bakalářské práce je rekonstrukce jednokolejné železniční trati Hanušovice - Jeseník v km 9,400 - 12,329. Úkolem je navrhnout úpravu geometrických parametrů koleje a rekonstrukci železničního svršku. Při rekonstrukci ...