Now showing items 1-2 of 2

  • Kryptovirologie a budoucnost malware 

    Prchal, Josef
    Malware je spojený s informační technikou. Oboje se ovlivňuje navzájem. Cílem této práce je přiblížit různé typy těchto programů, stručně popsat historii a vývoj. Nastínit hlavní trendy v této oblasti a pokusit se předpovědět, ...
  • Ochrana CD/DVD před kopírováním 

    Řehák, Lukáš
    Tato práce se zabývá ochranami proti kopírování CD a DVD, jejich popsáním a zařazením, testováním. Dále se zaměřuje na kvalitu těchto ochran, četnost použití, možnost vytvoření kopie a dalších vlastností těchto ochran. ...