Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh programu měření spokojenosti zákazníků 

    Macháčková, Radka
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření spokojenosti zákazníků a budování vztahu firmy se zákazníkem. Cílem práce je aplikace získaných teoretických východisek do praktického měření spokojenosti zákazníků ...
  • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

    Říhová, Lada
    Diplomová práce analyzuje finanční situaci podnikatelského subjektu. Obsahuje analýzu poměrových ukazatelů a vybrané bankrotní modely, na základě kterých byla navrhnuta opatření vedoucí k zajištění stability a perspektivy ...