Now showing items 1-2 of 2

  • Převodník pro bezdrátové snímání teploty 

    Řežucha, Tomáš
    Práce se zaměřuje na návrh, konstrukci a měření vlastností bezdrátového napájecího modulu, který bude v navazující bakalářské práci použit k napájení bezdrátového převodníku pro měření teploty. Je provedena analýza dostupných ...
  • Senzorová síť WirelessHART 

    Řežucha, Tomáš
    Předložená diplomová práce je zaměřená na sestrojení demonstračního systému založeném na specifikaci WirelessHART a na popis průmyslového standardu WirelessHART, který je navržen pro použití v bezdrátových senzorových ...