Now showing items 1-2 of 2

  • Clustering Of Ecg Cycles 

    Ředina, Richard (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
    The study is focused on a design of a reliable approach for ECG cycles clustering. It would be helpful for automatic assessment of various pathological patterns in ECG. Proposed method was tested and tuned on real data ...
  • Třídění EKG cyklů pomoci shlukové analýzy 

    Ředina, Richard
    Bakalářská práce pojednává o~aplikaci shlukové analýzy na~různé záznamy EKG s~cílem vytvoření spolehlivého algoritmu na~detekci odlišných QRS komplexů. Samotný algoritmus zahrnuje filtraci, upravení pozic R kmitů, vytvoření ...