Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení železobetonového mostu 

    Řeháček, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá posouzením železobetonového mostu. Most slouží k převedení místní komunikace přes řeku Svratku. Most je řešen jako obloukový s táhlem a dolní mostovkou. Délka přemostění je 24,8 m. Zatížení a ...
  • Výstavní pavilon 

    Řeháček, Jakub
    Práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce výstavního pavilonu na předměstí Brna. Konstrukce má tvar kopule vystavěné nad osmiúhelníkovým půdorysem s osmi příčnými výklenky. Rozpětí pavilonu je 30m, vzepětí 8m.