Now showing items 1-20 of 61

 • Biomechanická studie TEP kolenního kloubu a alternativy k její implantaci 

  Majvald, Jiří
  V bakalářské práci je analyzován historický vývoj z hledisky funkce a konstrukce totální endoprotézy kolenního kloubu. Obsahuje přehled v současnosti vyráběných totálních endoprotéz kolenního kloubu jak ve světě, tak v ...
 • Chyba převodu u čelního ozubení s přímými zuby 

  Bartošová, Daniela
  Tato diplomová práce se zabývá oblastí stanovení statické chyby převodu u čelního ozubení s přímými zuby. Problematika chyby převodu je v dnešní době velmi diskutovaným tématem v oblasti vzniku vibrací a hluku. V první ...
 • Deformačně napěťová analýza BS dlahy 

  Řehák, Kamil
  Tato diplomová práce se zabývá řešením deformačně napěťových stavů u kyčelního spojení s aplikovanou totální endoprotézou s Burch-Schneiderovou dlahou. Stěţejním prvkem celé práce bylo řešení deformačně napěťových stavů u ...
 • Deformačně napěťová analýza zubové spojky 

  Vondra, Róbert
  Diplomová práca pojednáva štúdiu ohľadom kontaktnej analýzy korunových zubových spojok počas simulácie ich pracovných podmienok. Zubové spojky sú vďaka svojim tvarom zubov na vonkajšej strane ozubenia schopné prenášať ...
 • Deformačně napěťová studie Burch-Schneiderovy dlahy 

  Řehák, Kamil
  Tato práce se zabývá problematikou z oblasti kyčelní endoprotetiky, konkrétně totální endoprotézou (TEP) s Burch-Schneiderovou (BS) dlahou, u které se v klinické praxi vyskytuje řada problémů. Zatížení kyčelního kloubu ...
 • Deformační analýza přímých nosníků s vlivem posunutí podpor 

  Štourač, Vít
  Tato práce je zaměřena na řešení přímých staticky neurčitě uložených nosníků a vlivu posunutí jejich podpor na výsledné řešení. K řešení bylo použito metod Castiglianovy věty, diferenciální rovnice ohybové čáry a nosníku ...
 • Filtry pevných částic pro vznětové motory 

  Hanák, Jiří
  Bakalářská práce popisuje vznik škodlivých částic při spalovacím cyklu vznětového motoru a zamezení jejich šíření do ovzduší pomocí filtrů pevných částic. První část práce se zabývá typy a mechanismy vzniku těchto částic ...
 • Heavy-Duty Transmission Gear Shift Investigation by Virtual Prototypes 

  Prokop, Aleš; Kučera, Pavel; Řehák, Kamil (JVE Intenational, 2018-05-22)
  This paper deals with application of virtual prototype to the heavy-duty vehicles gearbox concept. Used methodology was developed and validated on the single stage gearbox concept. Afterwards the virtual prototype was ...
 • Hluk rovinných desek 

  Zlámal, Josef
  Diplomová práce shrnuje poznatky a výsledky studia zaměřeného na šíření hluku vibrujících rovinných desek. Podstatná část této práce je věnována měření hluku rovinných desek v bezdozvukové komoře a jeho následné zpracování ...
 • Hybridní pohony v konstrukci traktorů 

  Líčeník, Adam
  Tato bakalářská práce zpracovává přehled typů hybridních pohonů v konstrukci traktorů. Zhodnocuje jejich funkční výhody i nevýhody a uvádí příklady některých traktorů a jejich součástí. Zaměřuje se na komponenty používané ...
 • Konstrukce nekonvenčního odpružení kabiny traktoru 

  Kuric, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom nekonvenčného odpruženia kabíny traktoru. Uvádza prehľad súčasných koncepcií, obsahuje popis jednotlivých navrhnutých súčastí, bližšie sa venuje výpočtu torznej tyče a jej ...
 • Konstrukce reverzační převodovky pro historickou železniční drezínu 

  Rekem, Jakub
  Bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným návrhom reverzačnej prevodovky pre historickú železničnú drezinu. Prvá časť je venovaná prehľadu pohonných jednotiek drezín a technických riešení využitých pri ich konštrukcii. V ...
 • Konstrukce větrných elektráren 

  Starý, Ondřej
  Obnovitelné zdroje energie jsou v současné době velmi diskutovanou problematikou. Jednou z možností jejich využití je výroba elektřiny pomocí větrných elektráren. Tato práce se proto zabývá detailním popisem konstrukce ...
 • Konstrukce vojenských vozidel 

  Kroupa, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o vojenských vozidlech a jejich konstrukci. V prvé řadě je třeba provést rozdělení do kategorií podle platné české legislativy. Důležitá je otázka pásových a kolových podvozků, přičemž každý ...
 • Konstrukční návrh a optimalizace konzoly přední hnané nápravy u traktoru 

  Šincl, Josef
  Diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací konzoly přední hnané nápravy u traktoru. V první části je proveden návrh nové geometrie konzoly s respektováním okolní zástavby. Následně je na nově navrhnutém dílu provedena ...
 • Konstrukční návrh a optimalizace třmenu vstřikovače 

  Moravec, Tomáš
  Diplomová práce na téma „konstrukční návrh a optimalizace třmenu vstřikovače“ se zabývá návrhem upínacího třmenu, jehož funkcí je zajištění přesné polohy vstřikovače systému Common Rail. Tvar třmenu vstřikovače je navrhován ...
 • Konstrukční návrh moderního těla reproduktoru s využitím nových technologií 

  Kůst, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a konstrukční optimalizací skříně reproduktoru (ozvučnicí), vyráběnou aditivní technologií 3D tisku pískem (3D Sand Printing). Úvodní část je věnovaná teorii, jak v oblasti hluku, ...
 • Konstrukční návrh pryžové spojky pro aplikaci v kolejové dopravě 

  Blach, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem a deformačně-napěťovou analýzou pružné spojky složené z jednotlivých pryžo-textilních segmentů. Tato koncepce umožňuje výrobci zjednodušení, resp. sjednocení výroby, díky použití jednoho ...
 • Konstrukční návrh uložení kabiny traktoru 

  Rekem, Jakub
  Diplomová práca je zameraná na odpruženie traktorových kabín. V úvodnej časti sa nachádza prehľad používaných variant odpruženia a ich konštrukčného prevedenia. Ďalej sú popísané aktuálne legislatívne požiadavky kladené ...
 • Konstrukční návrh závěsu zadního víka osobního automobilu 

  Bílek, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá problematikou zavěšení 5. dveří osobního automobilu. Úvodní část se věnuje možnostem uchycení 5. dveří osobního automobilu. Následně byl vybrán závěs typu HDS, který je dále řešen pomocí výpočtového ...