Now showing items 1-3 of 3

 • Prvoprincipiální analýza stability krystalů pevných látek 

  Řehák, Petr
  Cílem vědeckovýzkumné činnosti v průběhu autorova doktorského studia byla analýza mechanické stability kubických krystalů při vnějším zatížení. V této práci je ukázáno, jakým způsobem byla posuzována mechanická stabilita ...
 • Stabilita krystalů pevných látek z prvních principů 

  Řehák, Petr
  Tato práce se zabývá studiem stability krystalů pevných látek za podmínek izotropního tahu. K tomuto účelu bylo použito ab initio metod. Krystaly čtyř vybraných fcc kovů (Al, Cu, Ir, Au) a diamantu byly podrobeny simulované ...
 • Studium vlivu použitého separátoru na elektrochemické vlastnosti akumulátoru 

  Řehák, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá historickým vývojem a současnou problematikou Li-ion akumulátorů, především separátorů. V teoretické části je popsaná historie akumulátorů, jejich rozdělení a materiály pro kladnou elektrodu ...