Now showing items 1-2 of 2

  • Přehled metod pro studium a kvantifikaci opotřebení 

    Řeháková, Bára
    Tato bakalářská práce popisuje normy ASTM pro opotřebení z hlediska jejich využitelnosti pro ÚK na FSI VUT v Brně. Začátek se zabývá opotřebením a jeho pochody a vznikem norem. Hlavní část pak popisuje jednotlivé normy a ...
  • Syntéza a příprava bezolovnaté piezokeramiky 

    Řeháková, Bára
    Tématem diplomové práce je syntéza a následná příprava bezolovnaté piezokeramiky s perovskitovou strukturou, konkrétně draselno-sodného niobátu (KNN). V teoretické části jsou popsány možnosti syntéz KNN prášku, jeho tvarování ...