Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce objektů pomocí Kinectu 

    Řehánek, Martin
    S příchodem zařízení Kinect se otevřely možnosti, jak jednoduše využít hloubku obrazu ve zpracování obrazu. Cílem této práce je popsat metodu, kterou jsem navrhnul pro rozpoznávání a detekci objektů v hloubkové mapě. Pro ...
  • Fyzikální simulace látky (textilu) 

    Řehánek, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá simulací látky v reálném čase. Látkou se myslí textilie. Nejdříve vysvětluje princip simulace textilu, který používá pro svou práci systém pružin. Poté vysvětluje matematické a fyzikální ...