Now showing items 1-2 of 2

  • HPV pro městský provoz a seniory 

    Řehánek, Matěj
    Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh vozidla poháněného lidskou silou a následnou pevnostní analýzu navrhnutého rámu. Vozidlo je určeno do městského provozu s ohledem na tělesně postižené osoby a seniory. ...
  • Kompresory v chladících okruzích 

    Řehánek, Matěj
    Bakalářská práce se zaměřuje na vypracování rešerše kompresorů v chladicích okruzích. V práci jsou popsány funkce jednotlivých typů kompresorů a vyjmenovány hlavní výhody a nevýhody. Tato fakta jsou dále implementována ve ...