Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

    Řehořová, Ivana
    Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti, kterými lze financovat dlouhodobý majetek. Obsahuje teoretické vymezení pojmů a finanční analýzu konkrétní společnosti. Dle této analýzy je stanoven návrh, jaké financování ...
  • Návrh podnikového finančního plánu 

    Řehořová, Ivana
    Tato diplomová práce je zaměřena na návrh podnikového finančního plánu. Práce je rozdělena na 2 části. První část obsahuje teoretická východiska finančního plánování, strategické a finanční analýzy. Praktická část práce ...