Now showing items 1-10 of 10

 • Dálniční most přes silnici II/464 

  Zalubel, Tomáš
  Diplomová práca rieši podrobný návrh diaľničného mosta z predpjatého betónu medzi mestami Brno a Ostrava. Konštrukcia je spojitá o troch poliach. Vnútorné sily boli prebraté to statického programu SCIA Enegineer. Posudok ...
 • Estakáda na silnici I/57 

  Paleček, Vladimír
  Cíl diplomové práce je návrh spojité mostní konstrukce o pěti polích ve směru Město Albrechtice – Opava. Most překonává místní komunikaci a železniční trať a je součástí obchvatu Města Albrechtice. Ze tří navržených variant ...
 • Most na dálnici 

  Juřicová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá návrhem šikmého dálničního mostu přes údolí potoka Pustějovského. Ze tří navrhovaných variant je vybrán dvoutrámový spojitý nosník o třech polích. Statický výpočet je vypracován podle evropských ...
 • Most na rychlostní silnici 

  Lindtner, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je návrh silničního mostu na Rychlostní silnici R1, v km 1,293 nad cestou III/51311. Hlavní náplní je statický výpočet nosné konstrukce o čtyřech polích. Byli zpracované čtyři studie a první ...
 • Most přes potok a místní komunikaci 

  Kučerová, Miroslava
  Cílem diplomové práce je návrh přemostění ve směru Frýdek-Místek - Mosty u Jablunkova. Most slouží k překonání místní komunikace a Malého javorového potoka. Ze tří variant řešení je vybrána dodatečně předpjatá dvoutrámová ...
 • Most přes potok Živný 

  Sekanina, Josef
  Práce se zabývá navržením silničního mostu přes potok Živný, železniční trať a plánovanou silnici II. třídy mezi obcemi Běleč a Husinec. Jsou navrženy 3 varianty přemostění, z nichž byla pro podrobnou analýzu vybrána ...
 • Most přes údolí potoka Kyselá voda 

  Svoboda, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je návrh mostu přes údolí potoka Kyselá voda. Hlavní náplní je statický výpočet spojité nosné konstrukce o šesti polích. Byly zpracovány tři studie a druhá, předpjatý dvoutrám, byla vybrána. Nosná ...
 • Navrhování nízkohlučných asfaltových směsí 

  Řehulka, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na nízkohlučné asfaltové směsi obecně, konkrétně pak asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy s nízkou hlučností (BBTM 8 NH) a asfaltový koberec mastixový s nízkou hlučností (SMA 8 NH). První ...
 • Přemostění údolí řeky Dyje 

  Kostka, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu přes údolí řeky Dyje. Jsou navrženy tři varianty přemostění, z nichž je vybrána varianta jednokomorového letmo betonovaného nosníku o třech polích. Ve statickém výpočtu ...
 • Recyklace netuhých vozovek za studena 

  Řehulka, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na technologii recyklace netuhých vozovek obecně, konkrétně pak recyklaci za studena. Jedná se o moderní technologii, která byla v České republice zavedena po roce 1989. První polovina práce ...