Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Řezáč, David
  Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšeni Tato práce se zabývá finanční analýzou firmy působící v sektoru zemědělství. Jejím cílem je komplexně posoudit finanční zdraví podniku různými metodami finanční ...
 • Podnikatelská etika ve firmě Eisberg a.s. 

  Řezáč, David
  Diplomová práce se zabývá etikou podnikání ve firmě Eisberg a.s. První část pojednává o teoretických východiscích, které souvisí s tématem etiky v podnikání. Vysvětluje a vymezuje důležité pojmy, které jsou pro práci ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Řezáč, David
  Předmětem této bakalářské práce je stavební průzkum a diagnostika konstrukce se zaměřením na ověření polohy předpínací výztuže prefabrikovaného předpjatého mostu. Teoretická část práce se zaměřuje na železobeton, předpjatý ...