Now showing items 1-3 of 3

 • Konstrukce pracovního ramene závitořezu 

  Řezníček, Marek
  Cílem této práce je navrhnout konstrukci pracovního ramene závitořezu/vrtačky. Pracovní rameno zajišťuje „přesnou“ vertikální polohu osy nástroje v daném pracovním rozsahu a zmenšuje silové účinky od sil řezných a hmotnostních. ...
 • Rodinný dům s veterinární ordinací v Praze 8 

  Řezníček, Marek
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením rodinného domu s veterinární ordinací. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou zděnou budovu s plochou střechou. Stropní konstrukce jsou realizovány z keramických panelů.
 • Víceúčelový dům v Praze 

  Řezníček, Marek
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením víceúčelového domu. Jedná se o čtyř podlažní podsklepený objekt jedním podzemním podlažím s plochou střechou. Konstrukčním systémem je železobetonový skelet. Stropy jsou řešeny ...