Now showing items 1-4 of 4

 • Inovace měřicího pracoviště pro měření solárních článků 

  Řezníček, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na inovaci měřícího pracoviště pro měření solárních článků. V první polovině práce je představena obecná problematika solární energie a možné využití ve světové energetice, pojednání o vzniku ...
 • Návrh trámového dálničního mostu 

  Řezníček, Martin
  Cílem diplomové práce je návrh smyšlené mostní konstrukce přes stávající komunikace. Byly vypracovány a následně porovnány tři studie přemostění. Jako nejvhodnější varianta byla vybraná dvoutrámová konstrukce bez náběhů, ...
 • Optimalizace bezdrátových sítí proti napadení 

  Řezníček, Martin
  Práce se zabývá návrhem bezdrátové sítě a problémů týkající se této technologie. V teoretické části se zabývá seznámení se sítí, použité technologie bezpečnosti a návrhu bezdrátové sítě. V praktické části je popsána simulace ...
 • TYPOVÝ PROTOKOL SYNCHRONNÍHO STROJE 

  Řezníček, Martin
  Cílem této práce je teoreticky posoudit zkoušky (typové a kusové) synchronních generátorů a posléze i prakticky změřit a vyhodnotit ve výsledném typovém protokolu. Teoretická část obsahuje rozbor norem pro jednotlivé zkoušky ...