Now showing items 1-20 of 25

 • Dílenská manipulační plošina 

  Šrajer, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na funkční návrh dílenské manipulační plošiny, která má nosnost 2500 kg, půdorysné rozměry plošiny 1200 x 1600 mm, zdvih 1m a je proveden přímočarým hydromotorem. Cílem práce je výběr ...
 • Jeřáb sloupový výložníkový 

  Dias, Aleš
  Smyslem této bakalářské práce je koncepční návrh sloupového jeřábu, včetně důležitých pevnostních výpočtů. Maximální nosnost je 1 500 kg při délce vyložení ramene 4 000 mm. Jeřáb je řešen, jako pracující v blízkosti stěny ...
 • Jeřábová kočka 

  Mikulec, Roman
  Práce se zabývá výpočtem a návrhem hlavních částí zdvihového mechanismu jeřábové kočky pro nosnost 45 000kg. Skládá se především z určení lana, kladek a lanového bubnu a přiřazení vhodného motoru, brzdy, převodovky a spojky. ...
 • Koncepční návrh venkovního nástěnného výtahu pro handicapované 

  Šmid, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem nástěnného výtahu pro handicapované osoby fixované na kolečková křesla. Účelem této práce je návrh rozměrů kabiny a její nosné části tak, aby bylo použití vhodné pro ...
 • Modifikace adaptéru na kukuřici na sklopnou verzi 

  Řezníček, Milan
  Diplomová práce obsahuje návrh sklápěcího mechanizmu pro adaptér na kukuřici Cornpower 8-75 společnosti BISO Schrattenecker. Adaptér je určen pro mlátičky New Holland. Práce obsahuje porovnání používaných mechanizmů ...
 • Návrh nakládacího jeřábu 

  Stoklasa, Jaroslav
  Bakalářská práce je zaměřena na kontrakční návrh nakládajícího jeřábu pro mobilní zařízení. Cílem práce jsou pevnostní výpočty, výkresová dokumentace, nákres hydraulického obvodu, 2D sestava a dílčí výrobní výkresy. Nakládací ...
 • Optimalizace investičního portfolia v podmínkách vybraného podnikatelského subjektu 

  Hrachovec, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce „Optimalizace podnikového portfolia“ je charakterizovat proces a odlišnosti při jednotlivých možnostech investování. Cílem této práce je navrhnout optimální investici pro určitý ekonomický subjekt, ...
 • Pásový dopravník 

  Gelnar, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení pásového dopravníku na drcený vápenec.V úvodu jsou stručně shrnuty základní díly a koncepce řešení pásových dopravníků. V práci je proveden výpočet dle normy ČSN ISO 5048. ...
 • Pásový dopravník 

  Štůsek, Radim
  Tématem této bakalářské práce je konstrukční návrh vážícího pásového dopravníku, který bude součástí technologického celku betonárny. Práce obsahuje popis jednotlivých částí pásového dopravníku, základní funkční a kontrolní ...
 • Pásový dopravník 

  Konečný, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout konstrukční řešení pásového dopravníku pro dopravu písku a štěrkopísku do dávkové míchačky betonu. Maximální dopravní výkon 2000 kg/cyklus, doba cyklu dávky včetně míchání 4 min a výškový ...
 • Pásový dopravník 

  Gura, Josef
  Cílem této bakalářské práce spočívá navrhnutí pásového dopravníku pro písky různých zrnitostí a vlastností, dle zadaných parametrů. Úvod práce se zabývá hlavními částmi pásového dopravníku a jejich výběrem. Druhá část ...
 • Pásový dopravník pro slévárenský písek 

  Skulina, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro přepravu slévárenského písku s dopravním výkonem 58 000 kg/hod, dopravní délkou 41 m a dopravní výškou 12,6 m. Práce zahrnuje stručný popis jednotlivých částí ...
 • Pásový dopravník s kluznou deskou 

  Hofbrucker, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je návrh vkládacího pásového dopravníku, který je součástí stroje na štípání palivového dřeva. Práce se zabývá koncepcí navrženého řešení, volbou konstrukčních částí dopravníku, výpočtem dopravníku ...
 • Pásový dopravník s velkým sklonem 

  Pavelka, Radim
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukčním řešení pásového dopravníku s velkým sklonem, který je součástí stroje na štípání palivového dřeva. Parametry dopravníku rozteč bubnů 3 metry a rychlost dopravního pásu 1,5 ...
 • Pojezdový mechanismus jeřábové kočky nosnost 25 t 

  Bartušek, Filip
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pojezdového mechanismu kočky dílenského mostového jeřábu o jmenovité nosnosti 25 000 kg. Práce obsahuje vypracovanou jednu konkrétní variantu mechanismu pojezdu, jedná se o elektrický ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Řezníček, Milan
  Cílem této práce je prostřednictvím analytických metod zjistit stav informačních systémů ve firmě Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Analýza bude zaměřena na různé oblasti IS/IT v podniku, především na efektivnost, ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Řezníček, Milan
  V mé bakalářské práci řeším problematiku bezdrátových sítí, konkrétně jejich zabezpečení. V praktické části práce jsou uvedeny výsledky měření, ve kterém jsem zjišťoval, zda alespoň 50% bezdrátových sítí v několika městech ...
 • Studie typových řad tandemových vibračních válců 

  Řezníček, Milan
  Při studii typových řad tandemových válců budeme sledovat technické, konstrukční a provozní parametry od tuzemských a zahraničních výrobců, celkový přehled aktuálního stavu tandemových a kombinovaných válců. Součástí práce ...
 • Svařovací manipulátor 

  Janeček, Tomáš
  Tato bakalářská práce se věnuje konstrukčnímu úkolu svařovacího manipulátoru, který bude sloužit pro zjednodušení výroby tlakových nádrží (tanků) pro stroje Ecovac firmy Eurom s.r.o. Práce obsahuje koncepční návrh celého ...
 • Šnekový dopravník drceného kameniva 

  Novák, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu šnekového dopravníku pro dopravu drceného kameniva. Sestává z technické zprávy obsahující zejména koncepční návrh celého zařízení, výpočet hlavních rozměrů, návrh funkčního pohonu ...