Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace portfolia cenných papírů drobného investora 

    Řezníček, Pavel
    Diplomová práce se zabývá optimalizací střednědobého portfolia cenných papírů drobného akcionáře na Burze Cenných Papírů Praha. V návaznosti na teoretický popis následuje globální fundamentální analýza s cílem odhadnout ...
  • Přídavné kultivační zařízení smykem řízeného nakladače 

    Řezníček, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem rotačního kypřiče pro smykem řízený nakladač. Rešeršní část pojednává o rozdělení kypřičů a metodách kypření. Hlavní část se zabývá návrhem kypřiče ke zvolenému smykem ...