Now showing items 1-20 of 23

 • Design akumulátorové vrtačky 

  Janeczek, Vojtěch
  Náplní této bakalářské práce je návrh ručního nářadí, akumulátorové vrtačky. Důraz je kladen nejen na ergonomii při používání, ale také na estetickou hodnotu celého projektu. Tvarování se drží minimalistického přístupu a ...
 • Design akumulátorového laserového teploměru 

  Pažitný, Miroslav
  Témou tejto bakalárskej práce je návrh designu akumulátorového laserového teplomera, ktorý svojim riešením spĺňa technologické, konstrukčné, funkčné a ergonomické aspekty. Práca taktiež zahrňuje súčasný prehľad trhu a ...
 • Design bezpečnostní kamery 

  Řihánek, Šimon
  Předmětem této bakalářské práce je návrh bezpečnostní kamery, respektující funkční, konstrukční, technologické a estetické požadavky. Cílem je vytvořit design, který by byl elegantní, univerzálně použitelný, nepůsobil ...
 • Design biokrbu 

  Komárková, Kristina
  Hlavní náplní této bakalářské práce je design biokrbu. Práce popisuje návrh produktu pro interiér, který splňuje estetické, bezpečnostní a ergonomické požadavky. Během navrhování je brán ohled na konstrukční a materiální ...
 • Design čističky vzduchu 

  Basler, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce je design čističky vzduchu, konkrétně čističky vzduchu menších rozměrů pro využití v domácnosti. Cílem designu je vytvoření funkčního návrhu respektujícího technické, ergonomické a estetické ...
 • Design dobíjecí stanice elektromobilu 

  Sovják, Richard
  Hlavním cílem této bakalářské práce je inovativní přístup s technickými, estetickými, ergonomickými a ekologickými požadavky. Výsledný návrh by měl svým moderním a funkčním vzhledem být poutavým prvkem umístěným v provozním ...
 • Design elektrické uhlové brusky 

  Šimunský, Marek
  Úkolem této bakalářské práce je navrhnout nové designové řešení elektrické úhlové brusky. Návrh by měl být nadčasový, účelný, s důrazem na dobrou ergonomii. Dalšími nároky pak jsou jednoduché, snadno pochopitelné ovládání, ...
 • Design kávovaru 

  Enenkelová, Sylvie
  Tématem mé bakalářské práce je design kávovaru. Konkrétně jsem se věnovala navrhování automatického espresso kávovaru, vhodného do domácnosti. Cílem bylo vytvořit takový produkt, který bude schopný obstát mezi širokou ...
 • Design nivelačního přístroje 

  Kasarová, Dominika
  Tématem této bakalářské práce je design nivelačního přístroje, který je určen pro vyměřování vodorovné roviny ve stavebním inženýrství a měření převýšení v geodezii. Cílem je navrhnout nivelační přístroj s ohledem na ...
 • Design PC reproduktorů 

  Smrčková, Milada
  Cílem této bakalářské práce byl návrh designu PC reproduktorů, jež by měl zahrnovat inovativní řešení celé konstrukce, funkčnosti a samozřejmě designu, při němž musely být dodrženy veškeré technické, ergonomické a ekonomické ...
 • Design počítačového tomografu 

  Ronzová, Gabriela
  Předkládaná diplomová práce se zabývá vlastním návrhem designu výpočetního tomografu, který splňuje základní technické, ergonomické i sociální požadavky a současně přináší nový vzhled a tvarové řešení daného tématu.
 • Design protipožárního respirátoru 

  Metlický, Martin
  Tématem této bakalářské práce je design protipožárního respirátoru, konkrétně ochranné masky určené primárně hasičům a záchranářům. Cílem designu je vytvoření funkčního návrhu dodržujícího ergonomické, technické a estetické ...
 • Design přenosného dataprojektoru 

  Chropovský, Jiří
  Předmětem a cílem této bakalářské práce je návrh přenosného dataprojektoru, konkrétně dataprojektoru, který využívá technologii led diod. Při navrhování bude kladen důraz na respektování technických, estetických a ergonomických ...
 • Design přenosného rádia 

  Tomčík, Dominik
  Tématem bakalářské práce je návrh přenosného rádia v souladu s konstrukčními, ergonomickými a estetickými požadavky. Cílem návrhu je uzpůsobení rádiového přijímače pro přenášení a jeho emocionální působení na uživatele.
 • Design rozhlasového přijímače 

  Sikora, Halina
  Tématem mé bakalářské práce je analýza a návrh rádiového přijímače v souladu s technickými, ergonomickými a estetickými požadavky. Cílem designu je minimalistický koncept, jednoduché tvarování, intuitivní ovládání a v ...
 • Design samoobslužné váhy na potraviny 

  Švancarová, Jana
  Předmětem bakalářské práce je navrhnout design samoobslužné váhy na potraviny, které se používají v obchodních centrech. Výsledný návrh by měl splňovat nejen funkční, ale i technologické a estetické požadavky kladené na ...
 • Design setu ochranných brýlí a ochranných sluchátek 

  Binka, Matej
  Témou mojej bakalárskej práce je design setu ochranných okuliarov a slúchadiel. Cieľom je vyriešiť technické, ergonomické nedokonalosti existujúcich produktov. Vyriešením spojenia slúchadiel a okuliarov sa dosahuje správnej ...
 • Design skládací cyklistické přilby 

  Hrubý, Václav
  Práce se zabývá vytvořením designu skládací přilby, jejím konstrukčním, tvarovým i barevným řešením a analýzou stávajícího trhu. Hlavní důraz je kladen na skládací mechanismus, který je jednoduchý a vede ke skladnosti ...
 • Design sportovní požární proudnice 

  Výlet, David
  Předmětem mé bakalářské práce je design sportovní požární proudnice. Ta se využívá v požárním sportu, konkrétně v disciplíně s názvem požární útok. Cílem je vytvoření návrhu sportovní požární proudnice, která bude respektovat ...
 • Design stojanu pro výdej pohonných hmot 

  Kalina, Josef
  Cílem této bakalářské práce byl návrh designu výdejního stojanu pohonných hmot. Návrh designu, který by měl obsahovat odpovídající funkčnost a inovativní řešení celé konstrukce, ale zároveň nemusel dodržet veškeré technické, ...